Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Marta Koremba

Rzecznik Patentowy w Zespole Własności Intelektualnej w Kancelarii Bird & Bird

Marta Koremba

Rzecznik Patentowy w Zespole Własności Intelektualnej w Kancelarii Bird & Bird

Marta Koremba, Rzecznik Patentowy w zespole własności intelektualnej, Bird & Bird

Marta Koremba jest ekspertem w dziedzinie prawa własności przemysłowej i Life Sciences.

Senior Associate w zespole własności intelektualnej w polskim biurze Bird & Bird

Marta Koremba od 2006 roku wspiera klientów w sprawach związanych z ochroną praw własności przemysłowej i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. Specjalizuje się również w Life Sciences, w tym zwłaszcza prawie farmaceutycznym. Obsługuje firmy z najbardziej innowacyjnych branż: farmaceutycznej, chemicznej, kosmetycznej oraz telekomunikacyjnej.
Reprezentuje klientów w sporach patentowych (głównie w sektorze farmaceutycznym). Opracowuje globalne strategie patentowe na etapie przedprocesowym oraz w postępowaniach spornych.

Wspiera klientów w przygotowywaniu opinii o podstawach unieważnienia, nienaruszaniu (non-infringement opinion) oraz czystości patentowej.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu szerokimi portfelami znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Prowadzi postępowania zgłoszeniowe przed Urzędem Patentowym RP i Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante, jak również postępowania sprzeciwowe, o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia praw wyłącznych.
Doradza w sprawach związanych z naruszeniem praw wyłącznych w Internecie – w szczególności poprzez rejestrację domen oraz używanie słów kluczowych (keywords advertising). Reprezentuje klientów w sporach o naruszenie praw wyłącznych przed sądami powszechnymi oraz w sporach domenowych przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. 
Studiowała prawo i ekonomię w Instytucie Międzywydziałowych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Katholieke Universiteit Leuven (Belgia).

Pracuje w języku polskim, angielskim i niemieckim.

 

Szybkie menu