Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Michał Szutenbach

Adwokat Kancelaria GESSEL

Michał Szutenbach

Adwokat Kancelaria GESSEL

Michał Szutenbach, Adwokat, Kancelaria GESSEL

Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego oraz prawie handlowym.

Doświadczenie zdobywał w departamencie prawnym spółki publicznej, zajmując się obsługą korporacyjną spółek z grupy kapitałowej, transakcjami fuzji i przejęć, sporządzaniem badań prawnych due diligence oraz wykonywaniem obowiązków informacyjnych dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Poprzednio pracował w Departamencie Nadzoru Obrotu i Infrastruktury Rynku Kapitałowego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Swoją działalność zawodową koncentruje w szczególności na zagadnieniach związanych ze stosowaniem rozporządzenia MAR, ustawy o ofercie publicznej oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Uczestnik z ramienia KNF w Grupie Roboczej Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w Paryżu (European Securities and Markets Authority - ESMA) ds. Rozporządzenia MAR zajmującej się pracami legislacyjnymi związanymi z przygotowaniem rozporządzeń wykonawczych i delegowanych oraz wytycznych do Rozporządzenia MAR. Następnie zasiadał w Stałym Komitecie ds. Integralności Rynków Kapitałowych ESMA w ramach którego zajmował się analizą prawnych zagadnień związanych z europejskimi regulacjami dotyczącymi prawa rynku kapitałowego. Prelegent na seminariach dla podmiotów nadzorowanych przez UKNF (Program CEDUR) oraz na międzynarodowych konferencjach organizowanych dla organów nadzoru. Posiada doświadczenie m. in. w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne, przeprowadzaniu transakcji zbycia lub nabycia znacznych pakietów akcji spółek publicznych, w tym w obsłudze publicznych wezwań na sprzedaż akcji, przeprowadzaniu procesów delisting’u oraz procesach skupu akcji własnych i stabilizacji. Poza bieżącym doradztwem i obsługą prawną spółek publicznych jego praktyka obejmuje również kwestie związane z regulacją rozporządzenia w sprawie krótkiej sprzedaży (SSR), problematyką instrumentów pochodnych na gruncie rozporządzenia EMIR oraz regulacją MiFID II i MiFIR.

Autor publikacji naukowych poświęconych rynkowi kapitałowemu, w tym współautor komentarza „Prawo rynku kapitałowego. Komentarz.” w zakresie dotyczącym rozporządzenia MAR.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2018 r. został wpisany na listę adwokatów przy Izbie Adwokackiej w Warszawie. Doktorant w Katedrze Prawa Handlowego Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada licencję maklera papierów wartościowych przyznawaną przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Szybkie menu