Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Patrycja Żupa-Marczuk

Ekspert ds. Zrównoważonego Rozwoju, "Energopomiar"

Patrycja Żupa-Marczuk

Ekspert ds. Zrównoważonego Rozwoju, "Energopomiar"

Od 13 lat związana z Energopomiarem. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje doradztwo w zakresie zagadnień emisyjnych, jak również dostosowania obiektów energetycznych i przemysłowych do wymogów dyrektywy IED i konkluzji BAT oraz dyrektywy MCP. Współautorka wielu koncepcji dla modernizacji i budowy instalacji oczyszczania spalin dla sektora energetycznego. Autorka raportów oraz sprawozdań z pomiarów eksploatacyjnych instalacji ochrony środowiska. Współautorka specyfikacji technicznych, studiów techniczno-ekonomicznych oraz programów funkcjonalno-użytkowych dla budowy i modernizacji instalacji oczyszczania spalin w energetyce. Współautorka opracowań w zakresie udzielania odstępstw od wymagań konkluzji BAT. Zajmuje się doradztwem w zakresie taksonomii UE.

Prowadzi prelekcje i szkolenia w tematyce wymogów prawnych i technicznych w zakresie ochrony środowiska, w tym kwestii środowiskowych i technicznych w obszarze taksonomii UE, dostosowania przedsiębiorstw do dyrektywy IED, konkluzji BAT oraz dyrektywy MCP. Autorka publikacji w ww. tematyce.

Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej.

Szybkie menu