Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Paweł Małkiński

Prezes Zarządu, Capital Market Solutions Group

Paweł Małkiński

Prezes Zarządu, Capital Market Solutions Group

Paweł Małkiński, Prezes Zarządu, Capital Market Solutions Group

Współzałożyciel oraz Prezes Zarządu Capital Market Solutions Group Sp. z o.o., podmiotu świadczącego kompleksowe doradztwo prawne w obszarze compliance spółek notowanych na GPW, w tym m.in. ESG i zrównoważonego rozwoju, raportowania niefinansowego, ESEF, funkcjonowania komitetów audytu, obsługi walnych zgromadzeń, wdrażania systemów compliance opartych o kodeks etyki oraz postępowania w biznesie, rozwiązań antykorupcyjnych oraz usług w zakresie stosowania MAR oraz wsparcia komunikacji giełdowej dla emitentów notowanych na GPW w Warszawie. Na jego ponad piętnastoletnie  doświadczenie składa się stała współpraca z ponad 50 spółkami giełdowymi

Od stycznia 2006 r. do czerwca 2007 zatrudniony najpierw w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) a następnie po przekształceniu w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. W okresie ww. zatrudnienia pracownik, odpowiedzialnego z ramienia KPWiG/KNF za nadzór nad wykonywaniem obowiązków informacyjnych Wydziału Spółek Publicznych, będącego komórką organizacyjną odpowiednio Departamentu Informacji i Analiz (KPWiG) a następnie Departamentu Nadzoru Obrotu (KNF).

Wieloletni trener posiadający bogate doświadczenie jako prelegent licznych szkoleń poświęconych tematyce obowiązków informacyjnych w tym dedykowanych szkoleń prowadzonych dla łącznie ponad 100 spółek publicznych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na kierunku prawo, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.


Szybkie menu