Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Piotr Maksymiuk

Senior Associate, Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa

Piotr Maksymiuk

Senior Associate, Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa

Piotr Maksymiuk, Senior Associate, Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa


Piotr Maksymiuk specjalizuje się w prawie podatkowym, a w szczególności w podatkach dochodowych, opodatkowaniu międzynarodowym i postępowaniach podatkowych. Piotr Maksymiuk jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Pracuje dla klientów z branży farmaceutycznej, nowoczesnych technologii, FMCG. Jest autorem artykułów publikowanych w prasie codziennej i magazynach specjalistycznych dotyczących opodatkowania, a także prelegentem na konferencjach i szkoleniach podatkowych.

Piotr Maksymiuk specializes in tax law, and in particular income tax, international tax, and tax proceedings. Piotr is a member of the National Chamber of Tax Advisors and frequently provides tax advice to clients from the pharmaceuticals, technology and FMCG sectors. Moreover, Piotr is the author of several articles published in the daily press and specialist magazines.

Szybkie menu