Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Piotr Milczarek

Counsel Radca Prawny Kancelaria PricewaterhouseCoopers Legal Szurmińska-Jaworska

Piotr Milczarek

Counsel Radca Prawny Kancelaria PricewaterhouseCoopers Legal Szurmińska-Jaworska

dr Piotr Milczarek - Counsel, Radca Prawny, Praktyka Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumentów, PwC Legal Services

Odpowiada w kancelarii PwC Legal za praktykę prawa konkurencji. Piotr posiada szerokie doświadczenie, zdobyte podczas realizacji wielu istotnych projektów z zakresu zarówno prawa, jak i polityki konkurencji. Jego specjalizacja obejmuje także zagadnienia dotyczące ochrony konsumentów, pomocy publicznej i zamówień publicznych. Chambers Europe, wiodące wydawnictwo badające rynek usług prawnych, od 2008 r. rekomenduje Piotra jako jednego z czołowych specjalistów z zakresu prawa konkurencji w Polsce, podkreślając jego biegłość w ekonomicznej analizie prawa, biznesowe podejście i znajomość prawa amerykańskiego.

Piotr Milczarek doradza przedsiębiorcom i reprezentuje ich przed organami ochrony konkurencji w sprawach dotyczących porozumień ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej i uzyskiwania zgód organów regulacyjnych na przeprowadzenie transakcji M&A i JV. Jego doświadczenie obejmuje także występowanie przed Komisją Europejską i Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach dotyczących pomocy publicznej i ochrony konsumentów, a także przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawach dotyczących zamówień publicznych. Ponadto, praktyka Piotra obejmuje doradztwo w związku ze sprawami spornymi z zakresu prawa konkurencji: odwołaniami od decyzji organów ochrony konkurencji, jak również prywatnymi powództwami na gruncie tego prawa.

Piotr Milczarek ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, na tej uczelni uzyskał także stopień doktora prawa. Ukończył ponadto studia LL.M. z zakresu regulacji działalności gospodarczej na New York University i podyplomowe studia z zakresu prawa konkurencji UE na King's College w Londynie. Był Stypendystą Fulbrighta na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i International Bar Association. Współpracuje z PwC Legal od 2011 r., przedtem przez 10 lat pracował najpierw w wiodącej polskiej kancelarii, a następnie w warszawskim biurze jednej z największych międzynarodowych firm prawniczych.
 
e-mail: piotr.milczarek@pl.pwc.com
tel. (22) 746 6471

Szybkie menu