Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

prof. Marcin Dyl

Partner, KMD.Legal

prof. Marcin Dyl

Partner, KMD.Legal

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. nauk prawnych, radca prawny, od 2018 r. członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.

Z rynkiem kapitałowym związany od początku swojej drogi zawodowej. W 1994 r. rozpoczął pracę w Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego), gdzie od roku 1997 sprawował funkcję Wicedyrektora Departamentu Prawnego, a w latach 2000 - 2005 jego Dyrektora. W latach 1999 - 2004 członek Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych. W latach 2005 - 2019 w funkcji Prezesa Zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, reprezentatywnej i wysoce rozpoznawalnej izbie gospodarczej; za wkład w rozwój rynku funduszy inwestycyjnych uhonorowany tytułem - Honorowego Prezesa Izby.

Zasiadał w radach nadzorczych spółek istotnych dla funkcjonowania runku kapitałowego (KGHM Polska Miedź, GPW). Prof. Dyl jest również członkiem Europejskiego Instytutu Prawa (ELI), prestiżowej organizacji zrzeszającej najlepszych europejskich prawników. Ponadto Prof. Dyl od 2018 r. jest członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, organu opiniodawczo-doradczego Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów w sprawach dotyczących systemu prawa.

Równolegle prowadzi pracę naukowo-dydaktyczną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, która w znacznej mierze dotyczy zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego, w szczególności funduszy inwestycyjnych. Jest autorem licznych publikacji dotyczących rynku kapitałowego i postępowania administracyjnego.

Szybkie menu