Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Sebastian Bogdan

Counsel, MFW Fiałek

Sebastian Bogdan

Counsel, MFW Fiałek

Sebastian Bogdan, Counsel w MFW Fiałek kierujący praktyką Capital Markets

Posiada ponad 20 lat doświadczenia w pracy w Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd – instytucjach sprawujących nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Pełnił m.in. funkcje:

Dyrektora Departamentu Nadzoru Obrotu KNF,

Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego KNF.

Podczas pracy w Komisji Nadzoru Finansowego koordynował prace departamentów w obszarze nadzoru nad podmiotami infrastruktury rynku kapitałowego w Polsce, w tym Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Giełdy Papierów Wartościowych, BondSpot, Towarowej Giełdy Energii oraz Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych. Odpowiadał także m.in. za nadzór nad obrotem na rynkach zorganizowanych, detekcje nadużyć w obrocie na tych rynkach, interwencje nadzorcze, a także wypełnianie obowiązków związanych z nabywaniem znacznych pakietów akcji oraz transakcje insiderów.

Po dołączeniu do zespołu Kancelarii MFW Fiałek prowadził projekty wsparcia prawnego dotyczące pozyskania finansowania ECM oraz DCM. Zespół pod jego kierownictwem doradzał w zakresie stworzenia i wdrożenia programów ESOP. Doradza spółkom w obszarach związanych m.in. z Rozporządzeniem MAR, przeprowadzaniem przejęć spółek publicznych, squeeze out i sell out, regulacjami platform obrotu, regulacjami rynków towarowych oraz wymogami związanymi z oferowaniem papierów wartościowych.

Posiada doświadczenie w pracy z krajowymi oraz europejskimi regulacjami rynku kapitałowego. Brał również aktywny udział pracach przy tworzeniu i opiniowaniu aktów prawnych.

Absolwent podyplomowych Studiów Menedżerskich na Szkole Głównej Handlowej oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, jak również na konferencjach i szkoleniach poświęconych tematyce giełdowej.


Szybkie menu