Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Sławomir Panasiuk

Wiceprezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Sławomir Panasiuk

Wiceprezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Sławomir Panasiuk, Wiceprezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Menedżer, ekspert w zakresie rynków finansowych, zarządzania, rozwoju i bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz zarządzania ryzykiem operacyjnym.

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, magister inżynier Wydziału Cybernetyki oraz studiów podyplomowych z zakresu informatyki. Ukończył studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych, dyscyplina nauki o zarządzaniu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz podyplomowe studia menedżerskie (AMP) w Wyższej Szkole Zarządzania Uniwersytetu Nawarry - IESE. Posiada certyfikat zarządzania infrastrukturą informatyczną według standardu ITIL wystawiony przez EXIN (Examination Institute for Information Science).

Wiceprezes Zarządu dwóch instytucji infrastruktury polskiego rynku finansowego. Z KDPW, centralnym depozytem papierów wartościowych, związany jest od 1999 r. Członek Zarządu KDPW od 2006 r., a od 2009 r. Wiceprezes Zarządu. Od 2011 r. również Wiceprezes Zarządu, wydzielonej ze struktur KDPW, izby rozliczeniowej KDPW_CCP. W obu spółkach odpowiada za obszar technologiczny, operacyjny oraz bezpieczeństwo korporacyjne.

Nadzorował realizację szeregu projektów podnoszących jakość i zakres usług post-transakcyjnych, dostosowując w tym obszarze polski rynek finansowy do konkurencji i standardów międzynarodowych. Kluczowymi osiągnięciami w tym zakresie są: wdrożenie systemu depozytowo-rozliczeniowego kdpw_stream, europejska autoryzacja izby rozliczeniowej KDPW_CCP, uruchomienie i rejestracja w ESMA (European Securities and Markets Authority) repozytorium transakcji KDPW czy uruchomienie i europejska autoryzacja usługi nadawania kodów identyfikujących podmioty prawne (LEI).

Obie instytucje były wielokrotnie nagradzane i wyróżniane za zrealizowane projekty informatyczne i  działalność na rzecz rozwoju rynku finansowego w Polsce, m.in.: za wdrożenie systemu depozytowo-rozliczeniowego kdpw_stream nagrodą „COMMON Europe/IBM Innovation Award” i „Lider informatyki 2009” w kategorii instytucje finansowe i banki; za innowacyjny system do zarządzania aktywami wyróżnieniem w konkursie PwC i miesięcznika Forbes Chief lnnovation Officer - Informatyczny Innowator Roku; za  innowacyjne rozwiązania w zakresie wprowadzania nowych usług nagrodą „Innowator WPROST” i statuetką „Luminatus”. KDPW znalazł się także na liście najbardziej innowacyjnych firm w Polsce według rankingu Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Sieci Naukowej MSN.

Pełni funkcję Przewodniczącego Rady ds. Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR. Jest Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Centrum Giełdowe. Zasiadał w Radzie Nadzorczej BondSpot oraz IRGiT.

Jest członkiem Rady Programowej Klubu CIO, otrzymał tytuł CIO Roku 2009 za wdrożenie systemu kdpw_stream.

Szybkie menu