Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Tomasz Zwoliński

Kierownik zespołu ds. emitentów w Departamencie Spółek Publicznych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Tomasz Zwoliński

Kierownik zespołu ds. emitentów w Departamencie Spółek Publicznych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Tomasz Zwoliński, Kierownik zespołu ds. emitentów w Departamencie Spółek Publicznych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Od 2001 r. związany z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego (wcześniej – Komisją Papierów Wartościowych i Giełd). Od 2010 r. pełni funkcję kierownika zespołu do spraw emitentów w Departamencie Spółek Publicznych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.

Nadzoruje postępowania administracyjne w sprawie zatwierdzenia prospektów przygotowanych w związku z ofertą publiczną oraz dopuszczeniem papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.Szybkie menu