Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Wojciech Chabasiewicz

Radca Prawny, Kancelaria Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy

Wojciech Chabasiewicz

Radca Prawny, Kancelaria Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy

Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, papierów wartościowych oraz w prawie spółek.

W procesach pozyskiwania finansowania współpracuje zarówno z emitentami, jak i z domami maklerskimi oraz inwestorami. Ma wieloletnie doświadczenie w emisjach akcji i obligacji, prowadzonych zarówno na rynku publicznym, jak i prywatnym. Uczestniczy w transakcjach fuzji i przejęć oraz podziałów i przekształceń spółek. Doradza w procesach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Jest sędzią Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Publikuje i prowadzi bloga www.prawainwestora.pl.

Szybkie menu