Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków i trybu udzielania przez fundusze emerytalne pożyczek papierów wartościowych

ETAP PRAC LEGISLACYJNYCH

Ministerstwie Finansów trwają prace nad Projektem rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie warunków i trybu udzielania przez fundusze emerytalne pożyczek papierów wartościowych. Wejście w życie przedmiotowej regulacji ma umożliwić funduszom emerytalnym udzielanie pożyczek papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym na warunkach i w trybie określonym w ww. rozporządzeniu.

Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi etapami drogi legislacyjnej projektu, które pokażą się po klknięciu na 1 z 5 etapów.


SPRAWDŹ ETAPY PRAC LEGISLACYJNYCH PONIŻEJstrzałka

W odpowiedzi na pismo Pana Wojciech Kowalczyka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, SEG przedstawiło swoje uwagi do przedmiotowego projektu rozporzadzenia.

Z informacji zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów wynika, że przygotowanie projektu rozporządzenia ma zapewnić efektywność zarządzania funduszami emerytalnymi oraz ochronę bezpieczeństwa ich lokat i interesu członków funduszy. Uregulowanie omawianego obszaru ma umożliwię poddanie nadzorowi umów pożyczek papierów wartościowych z aktywów funduszy emerytalnych oraz zapobiec transferom papierów wartościowych, które mogłyby działać na szkodę członków funduszy.

Na poczatku 2014 r. w Ministerstwie Finansów rozpoczęły się pracę nad przygotowaniem Projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków i trybu udzielania przez fundusze emerytalne pożyczek papierów wartościowych.

Data aktualizacji: 2021-10-05

Zobacz również:

Szybkie menu