Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Projekt ustawy o jawności życia publicznego

NIE OBOWIĄZUJE

Projektowana ustawa ma wzmocnić transparentność polskiego państwa. Zaproponowane zmiany mają wprowadzić uporządkowanie obecnie istniejących przepisów, a także nowe rozwiązania, które docelowo spowodować mają większą przejrzystość zarządzania państwem i jego majątkiem. Ustawa ma również wzmocnić kontrolę władzy publicznej, zarówno instytucjonalną, jak i społeczną, co ma przyczynić się do bardziej efektywnego zarządzania państwem i umocnieniem mechanizmów antykorupcyjnych. Pierwszy projekt ustawy o jawności życia publicznego powstał 24.10.2017r. Stowarzyszenie będzie śledzić proces ustawodawczy dot. tej ustawy aż do jej uchwalenia.

SPRAWDŹ ETAPY PRAC LEGISLACYJNYCH PONIŻEJstrzałka

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zabrało głos w procesie legislacyjnym dotyczącym ustawy o jawności życia publicznego. W piśmie z 03 kwietnia br. skierowanym do Mariusza Kamińskiego, Koordynatora Służb Specjalnych SEG zwróciło uwagę na kilka istotnych kwestii wymagających analizy i weryfikacji. Wśród nich są m.in. problemy wynikające z niedookreślonego kręgu spółek zobowiązanych, których dotyczyć mają nowe wymogi, ograniczenie możliwości utrzymania tajemnicy przedsiębiorstwa oraz problemy wynikające z nadmiernej ochrony sygnalistów. Zachęcamy do zapoznania z przedmiotowym pismem oraz stanowiskiem SEG.

pismo_do_mariusza_kaminskiego_ws._ustawy_o_jawnosci_zycia_publicznego_seg_03.04.2018.pdf
Dostęp zablokowany
20.07.21
gwiazda - ulubione

Poniżej zamieszczamy ostateczny projekt ustawy o jawności życia publicznego, który został przedstawiony przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, a dokładniej przez Ministra Koordynatora Służb Specjalnych. Ustawa ma za zadanie m.in. ochraniać tzw. sygnalistów, przeciwdziałać praktykom korupcyjnym w sferze gospodarczej, określa zasady dostępu do informacji publicznej, określić zasady jawności w procesie stanowienia prawa, określić zakres przedmiotowy i podmiotowy oświadczeń majątkowych. Zachęcamy do zapoznania z projektem.

 

Projekt ustawy o jawności życia publicznego

dokument324801.pdf
Dostęp zablokowany
20.07.21
gwiazda - ulubione

W toku prac resortowych oraz w związku ze spływaniem licznych uwag dot. pierwotnego projektu ustawy, zarówno ze strony środowisk akademickich, społecznych oraz politycznych, projekt ten ulegał wielu zmianom. Już 13.11.2017r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się drugi projekt regulacji, konsumujący uwagi zgłoszone podczas pierwszych konsultacji. Kolejny projekt, już po uwzględnieniu uwag został przedstawiony 12.12.2017r.. Wersja finalna projektu, czyli ta aktualna, to wersja z 08.01.2018r.

Data aktualizacji: 2021-10-05

Zobacz również:

Szybkie menu