Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne

ETAP PRAC LEGISLACYJNYCH

16 lutego 2016 r. został przyjęty "Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju", a na jego podstawie "Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" w dniu 14 lutego 2017 r. Jednym z pięciu filarów przyjętego Planu jest filar "Kapitał dla rozwoju", którego elementem jest Program Budowy Kapitału, który ma ułatwić budowanie oszczędności Polaków, a jego celem ma być zwiększenie bezpieczeństwa finansowego obywateli i zapewnienie stabilności systemu finansów publicznych, a także rozwój rynku kapitałowego i podniesienie potencjału rozwoju gospodarki. Przedstawiony 27 maja 2019 r. projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne w swoim założeniu ma zrealizować przedstawione powyżej cele. 

SPRAWDŹ ETAPY PRAC LEGISLACYJNYCH PONIŻEJstrzałka

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych dokonało szczegółowej analizy projektu ustawy. Zachęcamy do zapoznania się z wnioskami z tej analizy, dostępnymi poniżej.

1. Podstawowe założenia:

 • PTE zostaną przekształcone w TFI;
 • OFE zostaną przekształcone w specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO);
 • Środki z OFE zostaną przekazane na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) do SFIO (opcja domyślna), przy pobraniu podatku w wysokości 15% lub do FRD w ZUS (bez podatku), które będą zarządzane przez specjalne TFI zależne od PFR; 
 • Projektodawcy zakładają, że 80% pójdzie do SFIO, a tylko 20% do FRD/ZUS; 
 • Zlikwidowany zostanie mechanizm suwaka – zamiast niego wprowadzone zostanie przenoszenie uczestników do bezpieczniejszych subfunduszy w ramach IKE;
 • Do SFIO nie będą trafiać żadne nowe składki obowiązkowe.

2. Możliwe konsekwencje dla rynku:

 • Zmiana struktury akcjonariatu – w zależności od decyzji uczestników OFE mogą być żadne (w przypadku 100% konwersji środków z OFE do SFIO) lub mogą się wiązać z nacjonalizacją całego pakietu OFE (jeśli 100% zostałoby przekazane do FRD/ZUS). Oczywiście możliwe są też wszystkie warianty pośrednie;
 • Zmiana podaży i popytu akcji w posiadaniu OFE:

           -Całość aktywów OFE zostanie przeniesiona do FRD/ZUS i SFIO;
           -Zlikwidowanie mechanizmu suwaka powinno ograniczyć podaż akcji ze strony SFIO, ale z drugiej strony nie będzie dopływu nowych składek;
           -Regulacyjnie ograniczona zostanie wyprzedaż akcji – zaangażowanie SFIO w akcje będzie musiało być utrzymywane na poziomie minimum 90% sprzed zmian i co roku próg ten jest obniżany o 2,5 punktu procentowego;
           -Należy oczekiwać, że polityka inwestycyjna SFIO powstałych wskutek przekształcenia OFE będzie zbliżona do prowadzonej obecnie;
           -Trudno przewidzieć, jaka będzie polityka inwestycyjna PFR TFI wobec środków przekazanych do FRD/ZUS.

3. Najważniejsze terminy:

 • Planowane wejście w życie ustawy: 01.11.2019;
 • Termin składania deklaracji wyboru przez uczestników (IKE, czy FRD/ZUS): do 10.01.2020;
 • Przekazanie aktywów OFE: 31.01-05.02.2020.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne został przedstawiony przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w dniu 28 maja 2019 r. Konsultacje publiczne dotyczące tego projektu trwały do 11 czerwca 2019 r. 

Zachęcamy do zapoznania z projektem

Projekt z 27 maja 2019 r. 

projekt_ustawy_ofe-ike_27.05.2019-1_003.pdf
Dostęp zablokowany
21.01.22
gwiazda - ulubione
1097_u.pdf
Dostęp zablokowany
21.01.22
gwiazda - ulubione

Proponowane zmiany zakładają: 

 • przekształcenie otwartych funduszy emerytalnych w fundusze inwestycyjne prowadzące indywidualne konta emerytalne zasilone aktywami pochodzącymi z OFE;
 • każdy ubezpieczony będzie miał prawo wyboru - domyślną opcją będzie przeniesienie środków z OFE na IKE z możliwością jego dalszego zasilania, zupełnie dobrowolnego;
 • środki osób, które zdecydują się na przejście do I filaru zostaną zapisane na indywidualnym koncie prowadzonym w ZUS, a odpowiadające im aktywa trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej;
 • OFE zostaną przekształcone w specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte;
 • Powszechne Towarzystwa Emerytalne zostaną przekształcone w Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

Data aktualizacji: 2021-10-05

Zobacz również:

Szybkie menu