Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Propozycje zmian w zakresie funkcjonowania OFE

OBOWIĄZUJE

Rozważane przez rząd scenariusze dotyczące zmian w funkcjonowaniu OFE stanowią zdaniem SEG istotne zagrożenie dla stabilizacji i rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. SEG podjął zdecydowane działania mające na celu zaprezentowanie negatywnego wpływu ograniczenia roli OFE na rynku kapitałowym oraz zagrożeń związanych z przejęciem pakietów akcji spółek notowanych na GPW przez ZUS na skutek decyzji rządu.

SPRAWDŹ ETAPY PRAC LEGISLACYJNYCH PONIŻEJstrzałka

W dniu 10 grudnia 2013 roku odbyło się posiedzenie Komisji Sanackiej w sprawie projektu ustawy przyjętej przez Sejm, w której uczestniczył ekspert SEG. Przedstawił on stanowisko SEG w przedmiotowej sprawie, zwracając uwagę na niebezpieczeństwa związane z proponowaną ustawą oraz wskazał na konieczne korekty w tej ustawie. Komisja Sanacka zarekomendowała Senatowi przyjęcie ustawy bez zmian.

SEG przygotował i opublikował szereg materiałów prezentujących argumenty sprzeciwiające się zmianom w systemie emerytalnym rozważanym przez rząd. Przedstawił szereg merytorycznych powodów, dla których ewentualna likwidacja OFE i przejęcie ich aktywów przez ZUS spowodowało by dramatyczne skutki zarówno dla notowań akcji spółek na GPW jak i wyceny oraz stabilizacji wartości portfeli OFE.

W dniu 25 października 2013r po opublikowaniu rządowego projektu ustawy w sprawie zmian systemu emerytalnego SEG wraz z instytucjami rynku kapitałowego: Izbą Domów Maklerskich, Związkiem Maklerów i Doradców, Polskim Stowarzyszeniem Inwestorów Kapitałowych, Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych przedstawił kolejne stanowisko koalicji instytucji rynku kapitałowego wskazujące na słabości przygotowanego przez rząd projektu ustawy.

artykul_seg_w_parkiecie.pdf
Dostęp zablokowany
20.07.21
gwiazda - ulubione
artykul_seg_w_parkiecie_2.pdf
Dostęp zablokowany
20.07.21
gwiazda - ulubione
komunikat_prasowy_-_wplyw_reformy_ofe_na_rynek_kapitalowy.pdf
Dostęp zablokowany
20.07.21
gwiazda - ulubione
wplyw_reformy_ofe_na_polski_rynek_kapitalowy_-_analiza_seg.pdf
Dostęp zablokowany
20.07.21
gwiazda - ulubione
251013_ofe_rekomendacje_koalicji_na_rzecz_rynku_kapitalowego_final_20131028_wersja_scan.pdf
Dostęp zablokowany
20.07.21
gwiazda - ulubione

Raport Ministra Pracy w sprawie OFE dotyczący przeglądu funkcjonowania systemu emerytalnego zapoczątkował dyskusję o zmianach w zasadach funkcjonowania OFE.

Raport Ministra Pracy w sprawie OFE dotyczący przeglądu funkcjonowania systemu emerytalnego zapoczątkował dyskusję o zmianach w zasadach funkcjonowania OFE.

Data aktualizacji: 2021-10-05

Zobacz również:

Szybkie menu