Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Strategia rozwoju rynków kapitałowych w czasach pocovidowych

ETAP PRAC LEGISLACYJNYCH

Strategia rozwoju rynków kapitałowych w czasach pocovidowych

SPRAWDŹ ETAPY PRAC LEGISLACYJNYCH PONIŻEJstrzałka

Potrzeby makroekonomiczne unijnych gospodarek oraz zmieniony poziom percepcji unijnych regulatorów spowodowały, iż w ramach unijnej organizacji EuropeanIssuers, której SEG jest członkiem, opracowaliśmy kilka dokumentów mających na celu dostosowanie wymogów regulacyjnych do realnych potrzeb rynku. Jednym z nich jest Strategia rozwoju rynków kapitałowych w czasach pocovidowych przekazana nie tylko decydentom na poziomie unijnym, ale także osobom mającym wpływ na kształtowanie regulacji w poszczególnych państwach członkowskich.

Dokument

Data aktualizacji: 2022-09-30

Zobacz również:

Szybkie menu