Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Transparency - Regulacyjne Standardy Techniczne (Regulatory Technical Standards)

OBOWIĄZUJE

Transparency - Regulacyjne Standardy Techniczne (Regulatory Technical Standards)

SPRAWDŹ ETAPY PRAC LEGISLACYJNYCH PONIŻEJstrzałka

W dniu 29 września 2014 ESMA opublikowała raport końcowy dotyczący projektów Regulacyjnych Standardów Technicznych dotyczących znacznych pakietów akcji i orientacyjną listę instrumentów finansowych podlegających obowiązkowi zgłoszenia w ramach zmienionej dyrektywy ws. harmonizacji wymogów dot. przejrzystości informacji o emitentach (Transparency).

Wymóg opracowania ww. projektu regulacyjnych standardów technicznych ( dotyczących znacznych pakietów akcji, a także do ustalenia orientacyjnej listę instrumentów finansowych, które podlegają obowiązkowi zgłoszenia, zostały nałożone na EUNGiPW (ESMA) na mocy postanowień o znowelizowanej dyrektywy Transparency (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 6 listopada 2013 roku, która weszła  wszedł w życie w dniu 26 listopada 2013r.).

W swoim raporcie końcowym ESMA wzięła pod uwagę wyniki konsultacji z zainteresowanymi stronami przeprowadzonymi w marcu 2014 roku.

Do dnia 27 listopada 2014 r. przedmiotowy projekt regulacyjnych standardów technicznych  zostanie pzedłożony Komisji Europejskiej. Następnie Komisja będzie miałą trzy miesiące na zatwierdzenie lub odrzucenie projektu.

2014-1187_final_report_on_draft_rts_under_the_transparency_directive.pdf
Dostęp zablokowany
20.07.21
gwiazda - ulubione
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wypełniając swoją rolę wspierającą i edukacyjną w środowisku emitentów wnikliwie na bieżąco monitoruje wszelkie kroki i działania podejmowane w odniesieniu do przedmiotowego projektu Regulacyjnych Standardów Technicznych dotyczący dyrektywy ws. harmonizacji wymogów dot. przejrzystości informacji o emitentach (Transparency).

Na początku marca 2014 roku ESMA rozpoczęłą konsultacje w sprawie projektu Regulacyjnych Standardów Technicznych dotyczący dyrektywy ws. harmonizacji wymogów dot. przejrzystości informacji o emitentach (Transparency). Oficcjalne konsultacje trwaly aż do końća maja. 

esma-2014-300_consultation_paper_on_draft_rts_on_major_shareholdings.pdf
Dostęp zablokowany
20.07.21
gwiazda - ulubione

Data aktualizacji: 2021-10-05

Zobacz również:

Szybkie menu