Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Transparency - Regulacyjne Standardy Techniczne (Regulatory Technical Standards)

OBOWIĄZUJE

Transparency - Regulacyjne Standardy Techniczne (Regulatory Technical Standards)

SPRAWDŹ ETAPY PRAC LEGISLACYJNYCH PONIŻEJstrzałka

W dniu 29 września 2014 ESMA opublikowała raport końcowy dotyczący projektów Regulacyjnych Standardów Technicznych dotyczących znacznych pakietów akcji i orientacyjną listę instrumentów finansowych podlegających obowiązkowi zgłoszenia w ramach zmienionej dyrektywy ws. harmonizacji wymogów dot. przejrzystości informacji o emitentach (Transparency).

Wymóg opracowania ww. projektu regulacyjnych standardów technicznych ( dotyczących znacznych pakietów akcji, a także do ustalenia orientacyjnej listę instrumentów finansowych, które podlegają obowiązkowi zgłoszenia, zostały nałożone na EUNGiPW (ESMA) na mocy postanowień o znowelizowanej dyrektywy Transparency (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 6 listopada 2013 roku, która weszła  wszedł w życie w dniu 26 listopada 2013r.).

W swoim raporcie końcowym ESMA wzięła pod uwagę wyniki konsultacji z zainteresowanymi stronami przeprowadzonymi w marcu 2014 roku.

Do dnia 27 listopada 2014 r. przedmiotowy projekt regulacyjnych standardów technicznych  zostanie pzedłożony Komisji Europejskiej. Następnie Komisja będzie miałą trzy miesiące na zatwierdzenie lub odrzucenie projektu.

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wypełniając swoją rolę wspierającą i edukacyjną w środowisku emitentów wnikliwie na bieżąco monitoruje wszelkie kroki i działania podejmowane w odniesieniu do przedmiotowego projektu Regulacyjnych Standardów Technicznych dotyczący dyrektywy ws. harmonizacji wymogów dot. przejrzystości informacji o emitentach (Transparency).

Na początku marca 2014 roku ESMA rozpoczęłą konsultacje w sprawie projektu Regulacyjnych Standardów Technicznych dotyczący dyrektywy ws. harmonizacji wymogów dot. przejrzystości informacji o emitentach (Transparency). Oficcjalne konsultacje trwaly aż do końća maja. 

Data aktualizacji: 2021-10-05

Zobacz również:

Szybkie menu