Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Zmiany regulacji krajowych dotyczących obligacji

NIE OBOWIĄZUJE

W wyniku ostatnich wydarzeń na rynku obligacji korporacyjnych Ministerstwo Finansów utworzyło międzyinstytucjonalną grupę roboczą, której celem jest zaproponowanie zmian regulacyjnych i operacyjnych, które podniosą poziom bezpieczeństwa inwestorów na tym rynku bez szkody dla dynamiki jego rozwoju. W niniejszej ankiecie uprzejmie prosimy o Państwa odpowiedzi na pytania, które obejmują szereg propozycji zaproponowanych przez uczestników grupy roboczej oraz autorskich propozycji SEG. Prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do dnia 10.08.2018r.

Ankieta SEG dot. zmian na rynku obligacji korporacyjnych

 

SPRAWDŹ ETAPY PRAC LEGISLACYJNYCH PONIŻEJstrzałka

pismo do MF

14 sierpnia br. SEG wysłało pismo do Ministerstwa Finansów z wnioskami, które zrodziły się na bazie analizy odpowiedzi udzielonych przez respondentów na ankietę regulacyjną SEG. Dyskusję nad rynkiem obligacji korporacyjnych rozpoczęło spotkanie w Ministerstwie Finansów, które odbyło się 24.07., a dzięki analizie sytuacji dotyczącej obligacji korporacyjnych może niebawem dojść do realnych zmian w zakresie regulacji dotyczących ww. kwestii.

Wśród najważniejszych postulatów SEG są:

  • niewprowadzanie ograniczeń w zakresie limitu przeprowadzanych prywatnych ofert obligacji w ciągu roku,
  • wzbogacenie treści dokumentu informacyjnego towarzyszącego ofercie prywatnej obligacji,
  • wprowadzenie standardu Karty Informacyjnej Obligacji jako standardu określonego przez rynek,
  • wzmocnienie funkcji administratora zabezpieczeń,
  • przydział obligacji na specjalnej sesji giełdowej.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pismem SEG

Pismo z 14 sierpnia

zespół roboczy rrrf ds. przeglądu obligacji korporacyjnych

Od lipca br. trwają prace zespołu roboczego RRRF ds. przeglądu obligacji korporacyjnych, w którym aktywny udział bierze przedstawiciel Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Na spotkaniach poruszane są kwestie dotyczące przyszłego wyglądu rynku obligacji korporacyjnych oraz dematarializacji obligacji i innych papierów dłużnych. W związku z istotnością tematu dematerializacji obligacji KDPW również rozpoczęło prace w powyższym zakresie, a w dyskusji na temat dematerializacji wziął również przedstawiciel SEG. Zespół przygotował uwagi do projektu ustawy wzmacniającej nadzór.

 

Data aktualizacji: 2021-10-05

Zobacz również:

Szybkie menu