Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Zmiany w Rozporządzeniu Prospektowym (Listing Act)

ETAP PRAC LEGISLACYJNYCH

Zmiany w Rozporządzeniu Prospektowym (Listing Act)

SPRAWDŹ ETAPY PRAC LEGISLACYJNYCH PONIŻEJstrzałka

W dniu 07.12.2022 r. w ramach wniosku dotyczącego zmian w pakiecie Listing Act Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenia (UE) 2017/1129, (UE) nr 596/2014 i (UE) nr 600/2014 w celu zwiększenia atrakcyjności publicznych rynków kapitałowych w Unii dla spółek oraz ułatwienia małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do kapitału.

Zmiany Rozporządzenia Prospektowego polega  m.in. na: 

  1. rozszerzeniu katalogu przypadków podlegających wyłączeniu z obowiązku prospektowego,
  2. podwyższeniu progów ilościowych w przypadkach podlegających wyłączeniu z obowiązku prospektowego
  3. usprawnieniu w zakresie prospektu dotyczącego pierwotnych emisji papierów wartościowych oferowanych publicznie lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym
  4. zastąpieniu uproszczonego systemu obowiązków informacyjnych w odniesieniu do ofert wtórnych (art. 14) nowym EU Follow-on prospectus (art. 14b).
  5. zastąpieniu Recovery prospectus (art. 15) nowym EU Growth issuance document. 
Szczegółowy opis zmian znajduje się w załączniku.
Pakiet propozycji legislacyjnych KE dot. Listing Act
Dostęp zablokowany
07.12.23
gwiazda - ulubione
Wykaz najważniejszych zmian w Rozporządzeniu Prospektowym (Listing Act)
Dostęp zablokowany
07.12.23
gwiazda - ulubione

Data aktualizacji: 2022-12-09

Zobacz również:

Szybkie menu