Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

ESG - RAPORTOWANIE W PRAKTYCE - V EDYCJA - Przygotowanie firmy do raportowania zrównoważonego rozwoju

Data publikacji: 2023-08-22


Zapraszamy na V edycję szkolenia " ESG - Raportowanie w praktyce - Przygotowanie firmy do raportowania zrównoważonego rozwoju". Organizatorem wydarzenia jest Rzeczpospolita, a Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych  jest partnerem merytorycznym.

Spółki, które nie analizują ryzyk ESG i nie budują swojej strategii biznesowej w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju stają się mniej atrakcyjnym partnerem do współpracy i gorzej ocenianym obiektem inwestycyjnym.

Krąg podmiotów zobowiązanych prawem do raportowania w obszarze zrównoważonego rozwoju będzie się systematycznie zwiększał. Im szybciej firma zacznie wdrażać zasady zrównoważonego rozwoju w swoją codzienność biznesową, tym większe odniesie korzyści i lepiej przygotuje się do planowanych zmian prawnych.

Podczas szkolenia uczestnicy:
1. od podstaw poznają filozofię raportowania zrównoważonego rozwoju
2. dowiedzą się jak wdrożyć proces raportowania w swojej firmie
3. poznają obowiązujące i nadchodzące wymogi prawne

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom fundamentów rzetelnego raportowania zagadnień ESG oraz wskazanie na istotne zagadnienia praktyczne, które pozwolą na prawidłowe przeprowadzenie procesu w firmie. W ramach szkolenia zostanie omówione otoczenie regulacyjne, zarówno pod kątem istniejących wymogów jak również toczących się procesów legislacyjnych. Swoją wiedzą i doświadczeniami podzielą się eksperci od lat zawodowo zajmujący się zagadnieniami z obszaru zrównoważonego rozwoju.

Na szkolenie zapraszamy: 
1. Zarządy firmy i kadrę zarządzającą
2. Osoby budujące strategię firmy
3. Osoby zajmujące się wypełnianiem obowiązków informacyjnych
4.Osoby zajmujące się pozyskiwaniem finansowania
5. Przedstawicieli sektora publicznego
6. Wszystkie osoby zainteresowane tematyką 

Czas trwania szkolenia to 10 dni szkoleniowych, 60 godziny, formuła online.

Dla Spółek Członkowskich SEG przewidziana jest zniżka 50%. Szczegółowe informacje jak otrzymać zniżkę dostępne są TUTAJ

Terminy i tematyka spotkań:

1 dzień 21.09.2023 r. Wprowadzenie do raportowania zrównoważonego rozwoju
WPROWADZENIE // Od CSR do zrównoważonego rozwoju – ewolucja raportowania niefinansowego w Polsce // Obecne wymogi regulacyjne // Kogo interesują dane niefinansowe //Przegląd badań i analiz dotyczących tematyki ESG

2 dzień 28.09.2023 r. Otoczenie regulacyjne
Porozumienie Paryskie i Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2015-2030 // Standardy raportowania i wytyczne // Rozporządzenie w Sprawie Taksonomii // Rozporządzenie 2019/2088 SFRD // Dyrektywa Corporate Sustainability Reporting Directive // Audyt danych niefinansowych

3 dzień 05.10.2023 r. Jak się przygotować do raportowania?
Różne rodzaje kapitału // Zorganizowanie procesu raportowania w firmie krok po kroku // Interesariusze w procesie raportowania // Badanie istotności // Metodyka zbierania i agregacji danych // Case study

4 dzień 12.10.2023 r. Identyfikacja łańcucha wartości

Co to jest łańcuch wartości i dlaczego należy go identyfikować? // Audyty podwykonawców // Downstream – co się dzieje z produktem? // Gospodarka Obiegu Zamkniętego

5 dzień 19.10.2023 r. Obszar środowiskowy
Ryzyka środowiskowe // Omówienie wskaźników i ich interpretacja // Pożądane wartości wskaźników // Liczenie emisji gazów cieplarnianych // Case study

6 dzień 09.11.2023 r. Obszar społeczny i ładu korporacyjnego

Prawa człowieka // Zagadnienia z obszaru G i ich rola dla firmy // Ryzyka dotyczące obszaru społecznego i ładu korporacyjnego // Omówienie wskaźników i ich interpretacja // Case study

7 dzień 16.11.2023 r. Obszar pracowniczy
Prawa pracownicze // Ryzyka pracownicze // Zagadnienia różnorodności // Omówienie wskaźników i ich interpretacja i pożądane wartości wskaźników // Najciekawsze przykłady ujawnień w obszarze pracowniczym

8 dzień 23.11.2023 r. Dobre praktyki raportowania, a wymogi inwestorów
Wybrane zagadnienia z poszczególnych raportów // Najważniejsze niedostatki w raportowaniu środowiskowym –
Dobre praktyki raportowania // Rozporządzenie 2019/2088 SFRD  oczami inwestorów

9 dzień 30.11.2023 r. Raportowanie Taksonomii w praktyce
Raportowanie zgodności z Taksonomią SF // Zgodność wydatków operacyjnych z Taksonomią // Zgodność nakładów inwestycyjnych z Taksonomią // CSRD część 2 – powiązanie z Taksonomią i harmonogramem wdrażania

10 dzień 07.12.2023 r. Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju
ESRS 1- zasady raportowania // ESRS 2- ujawnienia ogólne // ESRS E1 – zmiana klimatu // ESRS E2-4 pozostałe środowiskowe // ESRS S1 – zatrudnienie // ESRS S2-4 i G1 – pozostałe społeczne i business conduct

Szkolenie zostało zaplanowane w formule online, za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej.

Więcej informacji o wydarzeniu dostępnych jest TUTAJ

 

Data aktualizacji: 2023-08-22

Szybkie menu