Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

ESG w praktyce - II Edycja - Praktyczne przygotowanie firmy do raportowania zrównoważonego rozwoju

Data publikacji: 2022-07-28

Zapraszamy na II edycję szkolenia " ESG w praktyce -Praktyczne przygotowanie firmy do raportowania zrównoważonego rozwoju". Organizatorem wydarzenia jest Rzeczpospolita, a Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych  jest partnerem merytorycznym.

Spółki, które nie analizują ryzyk ESG i nie budują swojej strategii biznesowej w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju stają się mniej atrakcyjnym partnerem do współpracy i gorzej ocenianym obiektem inwestycyjnym.

Krąg podmiotów zobowiązanych prawem do raportowania w obszarze zrównoważonego rozwoju będzie się systematycznie zwiększał. Im szybciej firma zacznie wdrażać zasady zrównoważonego rozwoju w swoją codzienność biznesową, tym większe odniesie korzyści i lepiej przygotuje się do planowanych zmian prawnych.

Podczas szkolenia uczestnicy:
1. od podstaw poznają filozofię raportowania zrównoważonego rozwoju
2. dowiedzą się jak wdrożyć proces raportowania w swojej firmie
3.poznają obowiązujące i nadchodzące wymogi prawne

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom fundamentów rzetelnego raportowania zagadnień ESG oraz wskazanie na istotne zagadnienia praktyczne, które pozwolą na prawidłowe przeprowadzenie procesu w firmie. W ramach szkolenia zostanie omówione otoczenie regulacyjne, zarówno pod kątem istniejących wymogów jak również toczących się procesów legislacyjnych. Swoją wiedzą i doświadczeniami podzielą się eksperci od lat zawodowo zajmujący się zagadnieniami z obszaru zrównoważonego rozwoju.
Na szkolenie zapraszamy: 
1. Zarządy firmy i kadrę zarządzającą
2. Osoby budujące strategię firmy
3. Osoby zajmujące się wypełnianiem obowiązków informacyjnych
4.Osoby zajmujące się pozyskiwaniem finansowania
5. Przedstawicieli sektora publicznego
6. Wszystkie osoby zainteresowane tematyką 

Czas trwania szkolenia to 10 dni szkoleniowych, 60 godzin, formuła online.

Dla Spółek Członkowskich SEG przewidziana jest zniżka 50%. Szczegółowe informacje jak otrzymać zniżkę dostępne są TUTAJ

Terminy i tematyka spotkań:

1 dzień 15.09.2022 - Wprowadzenie do raportowania zrównoważonego rozwoju
Historia ESG - od CSR do zrównoważonego rozwoju, Obecne wymogi regulacyjne
Kogo interesują dane niefinansowe, Przegląd badań i analiz dotyczących tematyki ESG

2 dzień 22.09.2022, Otoczenie regulacyjne
Standardy raportowania i wytyczne, Rozporządzenie w Sprawie Taksonomii, Rozporządzenie 2019/2088 SFRD, Dyrektywy Corporate Sustainability Reporting Directive, Audyt danych niefinansowych

3 dzień  06.10.2022 Jak się przygotować do raportowania?
Różne rodzaje kapitału, Organizacja procesu raportowania w firmie, Identyfikacja interesariuszy
Badanie istotności, Metodologia zbierania i agregacji danych, Jak się przygotować do raportowania? Case study.

4 dzień 13.10.2022 Identyfikacja łańcucha wartości
Co to jest i łańcucha wartości i dlaczego należy go identyfikować?, Upstream i downstream – jak powstaje produkt i co się dalej z nim dzieje?, Audyty podwykonawców, Gospodarka Obiegu Zamkniętego

5 dzień 27.10.2022 Obszar środowiskowy
Obszar środowiskowy, Omówienie wskaźników i ich interpretacja, Pożądane wartości wskaźników, Liczenie emisji gazów cieplarnianych, Obszar środowiskowy. Case study

6 dzień 03.11.2022 Obszar społeczny i ładu korporacyjnego
Zagadnienia ładu korporacyjnego, Ryzyka dotyczące obszaru społecznego i ładu korporacyjnego
Omówienie wskaźników i ich interpretacja, Obszar społeczny i ładu korporacyjnego. Case study

7 dzień 17.11.2022 Obszar pracowniczy
Prawa pracownicze, Ryzyka pracownicze, Zagadnienia różnorodności, Omówienie wskaźników i ich interpretacja i pożądane wartości wskaźników, Obszar pracowniczy. Case Study.

8 dzień 01.12.2022 Dobre praktyki raportowania, a wymogi inwestorów
Wybrane zagadnienia z poszczególnych raportów, Najważniejsze niedostatki w raportowaniu środowiskowym, Dobre praktyki raportowania, Rozporządzenie 2019/2088 SFRD

9 dzień 08.12.2022 Raportowanie Taksonomii w praktyce
Raportowanie zgodności z Taksonomią SF, Zgodność wydatków operacyjnych z Taksonomią, Zgodność nakładów inwestycyjnych z Taksonomią

10 dzień 15.12.2022 Dyrektywy Corporate Sustainability Reporting Directive
Zmiany w raportowaniu zrównoważonego rozwoju, ESRS Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju

Ze względu na praktyczny charakter zajęć liczba miejsc jest ograniczona.

Więcej informacji o wydarzeniu dostępnych jest TUTAJ

Data aktualizacji: 2022-07-28

Szybkie menu