Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Badanie CCA - korekta informacji

Data publikacji: 2023-01-12

Niezmiernie nam miło, ze Badanie Świadomości Klimatycznej CCA (ang. corporate Climate Crisis Awareness study) - które prowadzą wspólnie Fundacja Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas Polska, we współpracy z MATERIALITY - spotkało się z tak dobrym przyjęciem i zapoczątkowało wiele dyskusji na temat raportowania danych niefinansowych w Polsce. Wyniki czwartej edycji badania, zaprezentowane podczas webinaru w dniu 12.10.2022, zostały opublikowane na wielu opiniotwórczych platformach medialnych. 

Zdajemy sobie sprawę, ze temat świadomości klimatycznej w Polsce ciągle się rozwija i jest to rozwój dynamiczny. Staramy się reagować na tą dynamikę i bierzemy pod uwagę wszystkie uwagi, które zostały nam zgłoszone. 

Dziękujemy serdecznie za Państwa zapytania kontaktowe oraz wnioski, które zostały zgłoszone od dnia publikacji wyników ostatniego Badania CCA. W wyniku ponownego rozpatrzenia zawartości raportów rocznych oraz odniesienia się do dodatkowych oświadczeń spółek nt. zrównoważonego rozwoju - względem niezmiennej metodologii badania (analiza w odniesieniu do 10 kryteriów) - z przyjemnością informujemy, że grono liderów powiększyło się o spółkę ASBISc Enterprises PLC, która otrzymuje tytuł Spółki Świadomej Klimatycznie w 4 edycji Badania Świadomości Klimatycznej w Polsce. 

Gratulujemy serdecznie spółce ASBISc Enterprises PLC oraz wszystkim, łącznie 22 aktualnym liderom rankingu CCA (przypomnienie publikacji z dnia 13.10.2023). 

Jednocześnie potwierdzamy, że w roku 2023 przystępujemy do kolejnej edycji Badania  - analizę raportów rocznych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczniemy w lipcu br.  

Przypominamy, że badanie CCA dotyczy wyłącznie raportowania zagadnień zmiany klimatu i nie obejmuje innych zagadnień zrównoważonego rozwoju. Autorzy metodyki badania podkreślają, że nadawany tytuł odzwierciedla wyłącznie to, jak przejrzyście spółki raportują zagadnienia zmiany klimatu. Nie należy z tego wyciągać wniosków odnośnie tego, czy spółki zachowują się odpowiedzialnie względem zmiany klimatu, na przykład redukując emisje gazów cieplarnianych - to nie było przedmiotem badania. Faktycznych działań firm nie da się zweryfikować bez szczegółowego audytu. 

Metodyka badania jest publicznie dostępna i opisana w treści infografiki podsumowującej wyniki. 

Pobierz aktualną infografikę dot. Badania CCA 2022 (dostępna poniżej)


Dodatkowych informacji udzielają:

Piotr Biernacki, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, tel. +48 693 330 003.

Magdalena Raczek-Kołodyńska, Fundacja Standardów Raportowania , tel. +48 509 357 280.

Mikołaj Potocki, Bureau Veritas Polska, tel. +48 601 664 247


O Badaniu:

Badanie Świadomości Klimatycznej Spółek (corporate Climate Crisis Awareness study) jest projektem Fundacji Standardów Raportowania, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas. W 2020 roku partnerami wspierającymi badanie zostały firmy doradcze Go Responsible i MATERIALITY. Celem projektu jest regularne badanie, które przedsiębiorstwa są świadome swojego wpływu na zmiany klimatu. Wyniki badania są ogłaszane do publicznej wiadomości. Badanie jest realizowane zgodnie z ustaloną i jawną metodologią i opierają się na informacjach przekazanych przez spółki w ich raportach rocznych.

Inicjatorzy projektu chcą podnieść świadomość dużych i średnich przedsiębiorstw w zakresie ich wpływu na zmiany klimatu i jednocześnie dostarczyć inwestorom, klientom i wszystkim innym publicznym interesariuszom rzetelnych, mierzalnych i porównywalnych danych pozwalających ocenić, które przedsiębiorstwa biorą pod uwagę kwestie zmian klimatu w procesach zarządzania.

O inicjatorach projektu:

Fundacja Standardów Raportowania jest organizacją pozarządową, której celem jest poprawa jakości obiegu informacji, raportowania oraz komunikacji na rynkach kapitałowych i finansowych. Została założona w 2015 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz Związku Maklerów i Doradców. Fundacja opracowała i przeprowadziła przez proces konsultacji Ogólne Standardy Raportowania (OSR) dotyczące raportowania informacji cenotwórczych przez spółki giełdowe oraz Standard Informacji Niefinansowych (SIN) dotyczący raportowania informacji niefinansowych. Powszechny charakter Fundacji oraz współpraca z organizacjami zrzeszającymi różne grupy interesariuszy rynku powodują, że OSR i SIN są standardami środowiskowymi. Fundacja prowadzi także działalność badawczą i edukacyjną w zakresie komunikacji i raportowania na rynkach kapitałowych i finansowych.

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych jest organizacją ekspercką, która istnieje od 1993 roku. Podstawowym celem funkcjonowania SEG jest udzielanie wsparcia spółkom w aspekcie informacyjnym (przekazywanie informacji o zmianach legislacyjnych), edukacyjnym (organizacja seminariów i konferencji) oraz prawnym (opracowywanie opinii prawnych, rekomendacji i interpretacji dotyczących nowych przepisów). SEG podejmuje prace na rzecz rozwoju polskiego rynku kapitałowego oraz reprezentuje interesy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie Stowarzyszenie skupia około 250 spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz alternatywnym rynku New Connect, reprezentujących ponad 90 proc. kapitalizacji emitentów krajowych notowanych na GPW.

Bureau Veritas, firma działająca od 1828 roku, jest światowym liderem branży TIC (Testing, Inspection and Certification). Posiada doświadczenie i fachową wiedzę w zakresie wspierania największych organizacji na świecie w doskonaleniu zrównoważonego rozwoju w wielu sektorach, między innymi w sektorze żywności, farmaceutycznym, finansowym i produkcyjnym. Ciesząc się ugruntowaną pozycją w zakresie weryfikacji ochrony środowiska, aspektów BHP oraz danych społecznych, Bureau Veritas jest także członkiem GRI, licencjonowanym weryfikatorem zgodności z normą AA1000AS oraz organem weryfikującym zgodność z normą ISO 14064-1 (posiadającym akredytację UKAS). 17 września 2021, Grupa Bureau Veritas zadebiutowała w indeksie Euronext CAC 40 ESG, którego celem jest identyfikacja 40 firm, wykazujących najlepsze praktyki w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej biznesu oraz ładu korporacyjnego (ESG). 

O Partnerze wspierającym:

MATERIALITY to firma doradcza wspierająca spółki w zakresie zrównoważonego rozwoju. Świadczy usługi związane z identyfikacją i analizą ryzyk i szans ESG, tworzeniem i wdrażaniem strategii zrównoważonego rozwoju, polityk klimatycznych i programów wspierających przestrzeganie praw człowieka w łańcuchu dostaw. Pomaga także w raportowaniu, od przeprowadzania analiz istotności, przez systemowy monitoring i konsolidację danych ESG po tworzenie raportów zgodnych ze standardami GRI i SIN. MATERIALITY pomaga spółkom zbadać stopień zgodności z unijną Taksonomią działalności zrównoważonej środowiskowo i raportować wyniki tej analizy. Eksperci MATERIALITY uczestniczą w pracach regulacyjnych na poziomie Unii Europejskiej, m.in. w ramach tworzenia przez EFRAG PTF-ESRS unijnych standardów raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywą CSRD oraz w ramach grupy roboczej ESMA SMSG ds. sustainable finance.


Data aktualizacji: 2023-01-12

Szybkie menu