Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

CSRD została opublikowana

Data publikacji: 2022-12-16

W dniu 16 grudnia 2022 r. została opublikowana dyrektywa CSRD – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Dz.U. UE L 322/15). 

Kraje członkowskie mają czas na transpozycję dyrektywy do dnia 6 lipca 2024 r. 

Niezależnie od terminu transpozycji CSRD wszystkie spółki, które obejmuje obecna dyrektywa NFRD, będą musiały rozpocząć zbieranie danych do nowego raportowania zrównoważonego rozwoju dla roku obrotowego zaczynającego się od 1 stycznia 2024 r. i po tej dacie. Szczegółowy zakres ujawnień ESG spółki będą mieć określony w pierwszym pakiecie standardów ESRS, który KE ma wydać do końca czerwca 2023 r. w formie rozporządzeń. ESRS będą stosowane bezpośrednio i nie będą wymagać transpozycji do krajowych przepisów, a ich prawie finalna wersja dostępna jest także na naszej stronie.

Szczegółowe informacje dostępne pod tym linkiem. 

Data aktualizacji: 2022-12-19

Szybkie menu