Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Parlament Europejski uchwalił Listing Act

Data publikacji: 2024-04-30

Na posiedzeniu plenarnym, które miało miejsce w dniach 22-25 kwietnia 2024 r. Parlament Europejski przyjął pakiet regulacji zwany Listing Act. W skład pakietu wchodzi:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129, (UE) nr 596/2014 i (UE) nr 600/2014 w celu zwiększenia atrakcyjności publicznych rynków kapitałowych w Unii dla przedsiębiorstw oraz ułatwienia dostępu do kapitału małym i średnim przedsiębiorstwom.
  (Zmiana Rozporządzenia Prospektowego i Rozporządzenia MAR – czytaj więcej
  Opracowanie SEG zawierające opis głównych zmian Rozporządzenia Prospektowego i Rozporządzenia MAR – czytaj więcej
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie akcji uprzywilejowanych co do głosu w spółkach, które ubiegają się o dopuszczenie swoich akcji do obrotu na wielostronnej platformie obrotu.
  (Wprowadzenie Dyrektywy w sprawie akcji uprzywilejowanych co do głosu – czytaj więcej)
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) zmieniająca dyrektywę 2014/65/UE w celu zwiększenia atrakcyjności publicznych rynków kapitałowych w Unii dla przedsiębiorstw i ułatwienia dostępu do kapitału małym i średnim przedsiębiorstwom oraz uchylająca dyrektywę 2001/34/WE.
  (Zmiana Dyrektywy MIFiD – czytaj więcej)

  

Data aktualizacji: 2024-05-16

Szybkie menu