Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Poszukiwani eksperci do współtworzenia sektorowych ESRS’ów

Data publikacji: 2022-09-28

EFRAG, instytucja odpowiedzialna za opracowanie ESRS’ów, Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju, pracuje aktualnie nad projektami pierwszych standardów sektorowych. Funkcjonujące przy EFRAG’u Sustainability Reporting Board i Sustainability Reporting TEG podjęły decyzję, że w pierwszej kolejności opracowane zostaną standardy dla następujących sektorów:

  • Agriculture, Farming and Fishing
  • Coal Mining & Mining
  • Energy and Utilities
  • Food and Beverages
  • Motor Vehicles
  • Oil and Gas Mid to Downstream & Oil and Gas Upstream
  • Road Transport
  • Textiles, Accessories, Jewelry and Footwear

Prace nad standardami rozpoczęły się w lecie, a ich główna faza będzie przebiegała w okresie od października do grudnia 2022 r. W pierwszych miesiącach 2023 r. projekty standardów zostaną poddane publicznym konsultacjom, następnie wprowadzone zostaną niezbędne zmiany i w listopadzie 2023 r. standardy zostaną przekazane do Komisji Europejskiej, która wyda je w formie aktów delegowanych do 30 czerwca 2024 r.

EFRAG ogłosił nabór ekspertów branżowych do tzw. Community Expert Groups. Zachęcamy przedstawicieli spółek reprezentujących ww. sektory do zgłoszenia chęci uczestnictwa w pracach nad projektami standardów. Zwracamy uwagę, że to właśnie teraz - jesienią 2023 roku - można w największym stopniu wpłynąć na przyszły kształt obowiązków raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju, którym będą podlegały spółki z ww. sektorów w kolejnych latach. Zwracamy jednocześnie uwagę, że uczestnictwo w pracach nad projektami standardów wymaga zaangażowania czasowego na poziomie min. 1-2 dni tygodniowo w okresie od października do grudnia 2022 r. Wszelkie prace prowadzone są w języku angielskim, w trybie online (spotkania Teams i korespondencja e-mail). Uczestnictwo w pracach grup roboczych jest bezpłatne. Wskazana jest znajomość zagadnień raportowania zrównoważonego rozwoju i przydatna jest co najmniej ogólna wiedza na temat architektury systemu standardów ESRS.

Na stronie:  https://efrag.org/news/project-611/Join-EFRAG’s-Community-Sector-Groups-supporting-the-development-of-Sector-specific-draft-ESRS znajdują się szczegółowe informacje na temat planowanych prac Community Expert Groups oraz formularz rekrutacyjny, za pomocą którego można zgłosić chęć uczestnictwa.

Termin zgłoszeń mija w piątek 7 października.


Data aktualizacji: 2022-09-28

Szybkie menu