Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Projekt rozszerzenia kryteriów Taksonomii

Data publikacji: 2021-08-17

Platform on Sustainable Finance opublikowała projekt Technicznych Kryteriów Kwalifikacji dotyczących pozostałych czterech celów określonych w Rozporządzeniu w sprawie Taksonomii. Ta część Taksonomii będzie wchodziła w życie rok później, niż już obowiązujące kryteria dot. celów klimatycznych. Spółki będą musiały raportować swoją zgodność (w zakresie przychodów, CapEx’u i OpEx’u) z czterema pozostałymi celami środowiskowymi po raz pierwszy za rok 2022, czyli w raporcie publikowanym w roku 2023.

Do 24 września 2021 r. spółki mogą zgłaszać uwagi do zaproponowanych Technicznych Kryteriów Kwalifikacji: https://ec.europa.eu/info/publications/210803-sustainable-finance-platform-technical-screening-criteria-taxonomy-report_en W kolejnych miesiącach opublikowany zostanie raport końcowy, a w pierwszych miesiącach 2022 roku kryteria przyjmą ostateczną postać aktu delegowanego wydanego przez Komisję Europejską.

Już dziś spółki giełdowe powinny rozpocząć analizę prowadzonej przez siebie działalności względem kryteriów. Jest to ważne przede wszystkim z uwagi na fakt, iż Taksonomia dot. pozostałych czterech celów środowiskowych dotyczy zdecydowanie większej liczby sektorów gospodarki, niż to było w przypadku pierwszej, obowiązującej już części Taksonomii dot. celów klimatycznych.

Data aktualizacji: 2021-08-17

Szybkie menu