Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Uwagi SEG do projektu wytycznych ESMA ws. nadzorowania sprawozdawczości ESG

Data publikacji: 2024-03-18

15 marca 2024 r. ESMA zakończyła publiczne konsultacje projektu wytycznych dla krajowych nadzorów ws. nadzorowania sprawozdawczości ESG (draft Guidelines on Enforcement of Sustainability Information - GLESI). SEG przekazał swoje uwagi wypracowane w ramach Komitetu Zrównoważonego Rozwoju. W odpowiedzi na wybrane pytania w ankiecie ESMA wskazaliśmy m.in. na następujące kwestie:

  • problem błędów w przepisach prawa obowiązujących bezpośrednio w formie rozporządzeń - zniekształcenia informacji wykryte w oświadczeniach o zrównoważonym rozwoju, które będą wynikać z niskiej jakości tłumaczenia ESRS na języki krajowe oraz z błędów, które są i jeszcze będą wykrywane także w wersji pierwotnej ESRS, czyli wersji angielskiej, nie powinny powodować postępowania nadzorczego wobec spółki;
  • potrzebę publikowania polityki nadzoru oraz decyzji nadzorczych w zakresie sprawozdawczości ESG przez krajowe nadzory co roku przez okres pierwszych pięciu lat od wejścia w życie pełnych ESRS, sektorowych ESRS oraz uproszczonych ESRS, co uzupełniałoby działania na rzecz spójnego i prawidłowego stosowania ESRS w UE;
  • nadzory powinny wchodzić w dialog z emitentami oraz biegłymi rewidentami/niezależnymi dostawcami usług atestacyjnych, aby - poprzez identyfikowanie potencjalnych problemów zgodności w wymogami sprawozdawczymi - podnosić jakość sprawozdawczości ESG ex ante, a nie tylko ex post;
  • potrzebę brania pod uwagę przez krajowe nadzory dodatkowych pośrednich źródeł interpretacji zarówno ESRS jak i rozporządzenia ws. taksonomii zrównoważonego finansowania (Q&A, Implementation Guidance wydane przez EFRAG dotychczas i w przyszłości), ale także uwzględnienie ewentualnego mechanizmu wydawania formalnych interpretacji ESRS (w analogii do interpretacji MSSF) w formie rozporządzeń KE;
  • potrzebę odniesienia do ESRS jako nie tylko już wydanego rozporządzenia KE w grudniu 2023 roku, ale także przyszłych sektorowych ESRS oraz uproszczonych ESRS (każdy akt delegowany wydany na podstawie art.29b i art.29c dyrektywy ws. rachunkowości zmienionej przez CSRD), zwłaszcza, że uproszczone ESRS będą w dużej mierze dedykowane małym i średnim emitentom;
  • potrzebę rozważenia przez ESMA kwestii transgranicznych m.in. w przypadku, gdy notowana MŚP skorzysta ze zwolnienia z raportowania ESG i przedstawi skonsolidowany raport ESG spółki-matki wyższego szczebla, która nie będzie emitentem w innym kraju UE i której sprawozdawczość może nie podlegać nadzorowi.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnymi uwagami SEG, które znajdują się w pliku poniżej.Data aktualizacji: 2024-03-21

Szybkie menu