Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Kwartalnik 3/2022

Data publikacji: 2022-09-15

15 września br. ukazał się kolejny, trzeci już numer kwartalnika "Akademia Parkietu", dzieła współpracy SEG oraz GG Parkiet. W najnowszym wydaniu zostały poruszone kwestie: cyfryzacji, crowdfundingu, zarządzania płynnością w firmie przy wykorzystaniu podwyżek stóp procentowych, ESEF, E-faktur, Polskiego Ładu, ryzyka w obszarze zarządzania, raportowania niefinansowego, zrównoważonego finansowania, zielonych obligacji oraz raportowania ESG. Poniżej lista wszystkich artykułów: 

 • "Jutro będzie lepiej" - artykuł autorstwa Prezesa Zarządu SEG, Mirosława Kachniewskiego
 • "Czas na cyfryzację" - artykuł, w którym autor, Jacek Kunicki (CFO Orange Polska), odpowiada na pytania emitentów: 
  • Czy pandemia wpłynęła na cyfryzację spółek?
  • Jak można wykorzystać dostępność nowych rodzajów danych?
  • Jak należy zadbać o bezpieczeństwo danych?
  • Jakie zmiany cyfryzację zaszły w Orange?
 • "Crowdfunding w praktyce"  - artykuł, w którym autorzy: Piotr Wojnar (Adwokat/Partner Zarządzający w kancelarii act BSWW legal & tax) i Łukasz Świątek (Adwokat/ Starszy prawnik w kancelarii act BSWW legal & tax) wyjaśniają: 
  • Dla kogo ma sens crowdfunding i jaką rolę pełni w rozwoju rynku?
  • Jakie zmiany w zakresie crowdfundingu pojawiły się na poziomie UE?
  • A jakie zmiany na poziomie krajowym?
  • Czy za rozwojem crowdfundingu pójdzie rozwój całej branży wykorzystującej to zjawisko?
 • "Efektywne wykorzystanie podwyżki stóp procentowych do zarządzania płynnością w firmie" - artykuł autorstwa Łukasza Olszewskiego (Dyrektor ds. Klientów Instytucjonalnych, Investors TFI), w którym opisano:
  • Co się działo w ostatnich 12 miesiącach – czyli równoczesny spadek wycen i wzrost rentowności obligacji
  • Odwrócona krzywa rentowności szansą dla konserwatywnych inwestorów
  • Zalety konserwatywnego funduszu dłużnego jako sposobu zarządzania płynnością w przedsiębiorstwie
 • "Co nowego w ESEF" - artykuł, w którym autor Paweł Krupa (Product Manager – systemy FK/HR Comarch S.A.) odpowiada na pytania: 
  • Czy wdrożenie raportowania w języku XBRL zwiększyło przejrzystość publikowanych informacji?
  • Co się powinno wydarzyć, aby rynek w większym stopniu korzystał z XBRL?
  • Jakie nowe rodzaje danych będą raportowane w XBRL?
  • Jak Comarch się do tego przygotowuje jako dostawca oprogramowania i jako emitent?
 • "E-faktura dla każdego" - artykuł, w którym autor Tomasz Kuciel (CEO, Edison SA) wyjaśnia: 
  • Czym jest faktura ustrukturyzowana?
  • Czym jest Krajowy System e-Faktur (KSeF)?
  • Jakie są korzyści z wykorzystania KSeF?
  • Czy KSeF ma ograniczenia? Jakie są wyzwania związane z wprowadzeniem KSeF?
  • Jak się połączyć z KSeF?
  • Korzystam z EDI. Co oznacza dla mnie wprowadzenie KSeF?
  • Czy nowe regulacje oznaczają, że faktury będą musiały posiadać większą liczbę informacji?
  • Jak się przygotować do nowych zmian?
  • Co to jest EDI?
  • Jaka jest różnica pomiędzy EDI a KSeF?
  • Czym jest KSeF.NET.pl?
  • Czy dokumentacja dotycząca e-faktur będzie dostępna w języku angielskim?
  • Czy poprzez KSeF zostanie udostępniona możliwość przekazywania załączników do faktur?
  • Czy KSeF obejmuje tylko faktury sprzedażowe wystawione na rzecz podatników zarejestrowanych na VAT w Polsce, czy także podmioty zagraniczne?
  • Co w przypadku wystawienia faktury na błędnego odbiorcę? Czy można taką fakturę odesłać przez KSeF?
  • Czy z KSeF może korzystać wielu użytkowników o różnych rolach, powiązanych tym samym numerem NIP?
  • Czy korzyści dotyczą tylko okresu fakultatywnego?
  • Jak obecnie wygląda zainteresowanie firm KSeF?
 • "Konsekwencje Polskiego Ładu" - artykuł, w którym autorka Justyna Bauta-Szostak (Partner, doradca podatkowy, radca prawny, MDDP) opisuje: 
  • Koszty finansowania dłużnego – nowy sposób ustalania limitu
  • Ograniczenia w rozliczaniu kosztów finansowania transakcji kapitałowych
  • Podatek od przerzucanych dochodów
  • Nowe zasady amortyzacji nieruchomości komercyjnych oraz mieszkalnych
  • Zmiany dotyczące tworzenia oraz funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych (PGK)
  • Minimalny podatek dochodowy
  • Podatek u źródła od 2022 r.
  • Polska spółka holdingowa
 • "Możliwość transferu ryzyka w obszarze ryzyk zarządczych" - artykuł, w którym autorka Monika Kosman (Dyrektor Działu Ubezpieczeń Majątkowych Kancelaria Brokerska International Risk & Corporate Advisory (IRCA) Sp. z o. o.) odpowiada na pytania: 
  • Jakie nowe rodzaje ryzyk pojawiły się w ostatnim czasie?
  • Które z tych ryzyk można transferować na ubezpieczyciela
  • Jaki zakres ryzyk członków władz spółki jest możliwy do ubezpieczenia?
  • Na co należy zwracać uwagę, analizując możliwości transferu ryzyka?
 • "Przyszłość raportowania niefinansowego" - artykuł, w którym ekspertki z Kancelarii B2R Law Jankowski, Stroiński, Zięba i Partnerzy: Julia Pycka (Adwokat), dr Luzia Wyrębkowska (Radca Prwany) oraz Aleksandra Polak (Adwokat)  wyjaśniają: 
  • Co się zmieni w raportowaniu ESG spółek za rok 2022?
  • Jakie zmiany wprowadzi dyrektywa CSRD?
  • Kiedy zmiany te będą obowiązywać w odniesieniu do różnych grup spółek?
  • Czym są ESRS-y?
  • Jak włączyć zrównoważony rozwój w strategię firmy?
 • "Zrównoważone finansowanie" - artykuł autorstwa Marii Krawczyńskiej (Dyrektorka Departamentu CSR i Zrównoważonych Finansów Bank BNP Paribas), z którego można dowiedzieć się: 
  • Jak regulacje dotyczące instytucji finansowych przełożą się na raportowanie emitentów w dziedzinie ESG?
  • Jakie czynniki banki będą brały pod uwagę przy udzielaniu kredytów?
  • Czy „zielone” kredyty są tańsze?
  • Kto może liczyć na korzystne zrównoważone finansowanie?
  • Czy „niezielone” kredyty będą w ogóle dostępne?
 • "Zielone obligacje" - artykuł, w którym autor Michał Głowacki (Partner praktyka rynków kapitałowych Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy) wyjaśnia: 
  • Czym są zielone obligacje?
  • Jak weryfikowane są parametry „zieloności”?
  • Jak w praktyce dokonać emisji zielonych obligacji?
 • "Raportowanie ESG okiem audytora" - artykuł autorstwa Pawła Zaczyńskiego (Associate Partner Biegły Rewident, Grant Thornton), z którego można dowiedzieć się:
  • Jakie działania muszą podjąć spółki, aby prawidłowo zaraportować zgodność z taksonomią SF za rok 2022?
  • Jaki będzie zakres badania tych raportów przez biegłego rewidenta?
  • A jak będą badane raporty pod dyrektywą CSRD?
  • Co powinny zrobić spółki, aby prawidłowo zaraportować zgodnie z ESRS?

Zachęcamy do lektury kwartalnika!

Zobacz również:

Szybkie menu