Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Kwartalnik 3/2023

Data publikacji: 2023-09-14

15 września br. ukazał się kolejny numer kwartalnika "Akademia Parkietu", dzieła współpracy SEG oraz GG Parkiet. W wydaniu zostały poruszone kwestie: nowych regulacji, giełdy jako źródła finansowania rozwoju, wsparcia KDPW dla notowanych spółek, znaczenia czynników ESG w prowadzeniu biznesu, zakresu audytu danych ESG, ryzyka podatkowego, możliwości minimalizacji ryzyka poprzez jego transfer na ubezpieczyciela, odpowiedzialności władz spółki w obszarze podatkowym, wsparcia IT przy zarządzaniu procesami w przedsiębiorstwie, budowania przyjaznych raportów finansowych, raportowania ESG. Lista wszystkich artykułów poniżej: 

 • "Nowe regulacje i ich konsekwencje" - artykuł autorstwa Jacka Kunickiego (Członek Rady Nadzorczej SEG, Członek Zarządu Orange Polska)
 • "Giełda jako źródło finansowania rozwoju" - artykuł, w którym autor Dariusz Mejszutowicz (wicedyrektor działu rynku pierwotnego, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie) odpowiada na pytania emitentów: 
  • W jakim zakresie spółki wykorzystują rynek do finansowania rozwoju?
  • Co należy zrobić, aby zwiększyć udział finansowania rynkowego?
  • Na ile czynniki ESG będą miały wpływ na zmianę zasad finansowania?
 • "Wsparcie KDPW dla notowanych spółek" - artykuł autorstwa Macieja Trybuchowskiego (Prezes KDPW i KDPW_CCP), z którego można dowiedzieć się:
  • Jakie są najważniejsze obszary działań KDPW z perspektywy emitenta?
  • Które z tych obszarów będą zyskiwały na znaczeniu wraz ze wzrostem znaczenia finansowania rynkowego?
  • Czy KDPW planuje rozszerzanie zakresu usług dla emitentów?
 • "Nadchodzące zmiany regulacyjne" - artykuł, w którym autorzy Piotr Wojnar (adwokat/wspólnik zarządzający, kancelaria act BSWW legal & tax) oraz Hanna Szczepańska (prawnik, kancelaria act BSWW legal & tax) odpowiedzieli na pytania: 
  • Jakich zmian regulacyjnych mogą spodziewać się emitenci?
  • Jak obligacje kapitałowe wpłyną na polski rynek finansowy?
  • Zmiany w prospekcie? Propozycje zawarte w listing act
  • Na ile złagodzone zostaną wymogi MAR względem spółek?
 • "Znaczenie czynników ESG w prowadzeniu biznesu" - artykuł autorstwa dr Tomasza Półgrabskiego (wicedyrektor ds. ESG w Benefit Systems), z którego można dowiedzieć się: 
  • Czym jest certyfikacja B Corp?
  • Co oznacza B Corp z perspektywy inwestorów?
  • Jak w praktyce wygląda wdrażanie certyfikatu w Benefit Systems?
  • Czy B Corp jest procesem zamkniętym?
  • Jakie działania zostały zauważone czy też docenione przez audytorów?
  • Jak ważne są cele ESG we współczesnym biznesie?
  • Czy globalny rynek kapitałowy docenia ESG?
 • "Zakres audytu danych ESG" - artykuł, w którym autor Paweł Zaczyński (associate partner, biegły rewident, Grant Thornton) odpowiada na pytania emitentów: 
  • Jaki zakres danych ESG podlega audytowi obecnie?
  • Na ile się to zmieni od przyszłego roku?
  • Jakiej dokumentacji będzie potrzebował biegły?
 • "Ryzyka podatkowe" - artykuł autorstwa Joanny Karczewskiej (senior manager, adwokat, doradca podatkowy w Olesiński & Wspólnicy), z którego można dowiedzieć się: 
  • Czy i jakie ryzyka podatkowe pojawiły się w ostatnim czasie? Na jakie obszary warto zwrócić uwagę?
  • Czy i w jaki sposób można ograniczyć ryzyka podatkowe występujące w spółce?
  • Czy i jakie procedury podatkowe są obowiązkowe w spółce giełdowej?
  • Jakie inne procedury podatkowe warto wdrożyć i jakie korzyści się z tym wiążą?
 • "Możliwości minimalizacji ryzyka poprzez jego transfer na ubezpieczyciela" - artykuł, w którym autorka Monika Kosman (dyrektor Działu Ubezpieczeń Majątkowych, Kancelaria Brokerska International Risk & Corporate Advisory (IRCA) Sp. z o. o.) odpowiada na pytania emitentów: 
  • Czy rynek ubezpieczeniowy nadąża za rosnącymi ryzykami działalności przedsiębiorstw?
  • Jakie są nowe produkty, rozszerzenia zakresu ubezpieczenia oferowanego przez ubezpieczycieli?
  • Na co należy zwrócić uwagę w procesie zawierania umowy ubezpieczenia?
 • "Odpowiedzialność władz spółki w obszarze podatkowym" -  artykuł autorstwa Jakuba Warnieło (Doradca podatkowy, starszy menedżer, szef zespołu sporów podatkowych, MDDP), z którego można dowiedzieć się: 
  • Z czego wynika odpowiedzialność władz i na czym ona polega?
  • Jaka jest praktyka organów podatkowych?
  • W jaki sposób można minimalizować ryzyko odpowiedzialności podatkowej i karnej skarbowej?
 • "Wsparcie IT przy zarządzaniu procesami w przedsiębiorstwie" - artykuł autorstwa Pawła Krupy (product manager – systemy FK/HR, Comarch), w którym autor odpowiada na pytania emitentów: 
  • Jak maksymalizować korzyści z elektronicznego obiegu dokumentów?
  • Czy możemy traktować KSeF jako nowe źródło danych?
  • Jakie nowe możliwości analityczne wynikają z AI i OCR w zakresie zarządzania dokumentami?
 • "Budowanie przyjaznych raportów finansowych" - artykuł, w którym autor Bogusław Łoś (Tech Solutions for Business Department Director, APN Promise) odpowiada na pytania: 
  • Czy raport finansowy może być przyjazny?
  • Jak generować raporty w oparciu o posiadane zasoby IT?
  • Na ile Power BI ułatwia kreację raportów?
 • "Nowe regulacje w zakresie raportowania ESG" - artykuł autorstwa Małgorzaty Szewc (Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych)

Zachęcamy do lektury kwartalnika!

Zobacz również:

Szybkie menu