Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Kwartalnik 4/2021

Data publikacji: 2021-12-09

9 grudnia 2021 roku został wydany czwarty numer kwartalnika "Akademia Parkietu dla zaawansowanych inwestorów i emitentów", dzieła współpracy SEG oraz GG Parkiet. W najnowszym wydaniu poruszono m. in. tematykę prawnych i biznesowych konsekwencji pandemii, procesów legislacyjnych, które wpłyną na polski rynek kapitałowy oraz stworzono przegląd wyzwań czekających na emitentów w 2022 r. Poniżej lista wszystkich artykułów: 

 • "Noworoczne wyzwania" - artykuł autorstwa Magdaleny Raczek-Kołodyńskiej (Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych)
 • "Projekt ustawy o sygnalistach" - artykuł, w którym autorzy: Jarosław Grzegorz (Associate Partner, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY Polska) oraz Justyna Hamada (Menedżer Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY Polska) odpowiadają na pytania: 
  • Jakie działania powinny podjąć spółki giełdowe, aby przygotować się do nowych wymogów?
  • Jakie wymogi stawia przed przedsiębiorcami projekt ustawy?
  • Jakie kary zostały przewidziane w projekcie?
  • Jak projekt ustawy poszerza relacje informacyjne zarządu i rady nadzorczej?
 • "Konkretyzowane wymogi informacyjne zarządu względem rady - zmiany w KSH" - artykuł, w którym Marcin Marczuk (Partner, KMD.Legal) oraz Hanna Szczepańska (Junior Associate, KMD.Legal) przybliżają: 
  • Jak doprecyzowano prawo rady nadzorczej do zasięgania informacji z wnętrza spółki?
  • Jaka jest procedura powoływania doradcy rady nadzorczej i do czego może być powołany taki doradca? Czy tę kompetencję rady nadzorczej można ograniczyć lub wyłączyć?
  • Jakie kompetencje wobec spółki ma doradca rady nadzorczej?
  • Jak jest wynagradzany i jak rozliczany doradca rady nadzorczej?
 • "Prawo holdingowe" - artykuł, w którym autor Krzysztof Libiszewski (Radca Prawny, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy) przybliża:
  • Cel nowej regulacji
  • Wymogi dotyczące tworzenia grupy spółek. Uprawnienia spółki dominującej oraz obowiązki spółek zależnych
  • Szczególne zasady odpowiedzialności spółki dominującej
  • Sytuacja wspólników i akcjonariuszy mniejszościowych
  • Wpływ projektowanej ustawy na relacje w ramach grup spółek. Zasada formalizmu
 • "Covid a kary umowne - jak je stosować w okresie pandemii" - artykuł, w którym autorzy Prof. nadzw. dr hab. Przemysław Drapała (radca prawny, partner kierujący Zespołem Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Kancelaria JDP) oraz Adw. Wojciech Bazan (partner w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Kancelaria JDP) odpowiadają na pytania: 
  • Czy podmiot zobowiązany do zapłaty kary umownej może bronić się powołaniem na covid
  • Czy covid można uznać za siłę wyższą
  • Staranność wymagana od przedsiębiorców w dobie covidu
  • Jakimi dowodami wykazywać wpływ covidu
  • Jakie inne instrumenty prawne przysługują stronie chcącej uniknąć zapłaty kary umownej z powołaniem na covid
  • Czy covid wpływa na klauzule umowne w nowych kontraktach
 • "Finansowanie sporów przez podmioty trzecie" - artykuł, w którym Łukasz Gembiś (adwokat, senior associate, kancelaria DWF Poland) oraz Patryk Kulig (Case Manager, Nivalion AG) opowiadają: 
  • Czym jest finansowanie sporów przez podmioty trzecie?
  • TPF – korzyści, dla kogo i kiedy oraz rodzaje finansowania
  • Przygotowanie wniosku o finansowanie, jego analiza i poszczególne etapy procesu inwestycyjnego
  • Czy finansowanie sporów przez podmioty trzecie jest regulowane przepisami prawa?
 • "eVoting pomaga aktywizować akcjonariuszy" - artykuł autorstwa Macieja Trybuchowskiego (prezes KDPW i KDPW_CCP), z którego można dowiedzieć się: 
  • Co można zrobić, aby popularyzować udział akcjonariuszy w WZA?
  • Jakie działania podejmuje KDPW w tym zakresie?
  • Czy spółka może poznać swoich akcjonariuszy?
  • Co zrobić, aby e-WZA było bezpieczne z prawnego punktu widzenia?
 • "E-walne zgromadzenia okiem praktyka" - artykuł, w którym autor Andrzej Knap (prezes Zarządu Unicomp-WZA) odpowiada na pytania: 
  • Czy akcjonariusze mniejszościowi uczestniczą w e-walnych zgromadzeniach?
  • Czy epidemia wirusa Covid-19 spopularyzowała e-walne zgromadzenia?
  • Na ile e-walne zgromadzenie jest bezpieczne z technologicznego punktu widzenia?
  • Czy zmiana formy walnych zgromadzeń wpłynęła na większy w nich udział inwestorów?
 • "Co dalej z projektem nowelizacji ustawy o ofercie" - artykuł autorstwa Roberta Wąchały (Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych)
 • "Konsekwencje projektu nowelizacji ustawy o ofercie" - artykuł, w którym autorzy Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski (Radca prawny/partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni) oraz dr Joanna Róg-Dyrda (Radca prawny/senior associate, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni) odpowiadają na pytania: 
  • Jakie zmiany w zakresie środków nadzorczych niesie projekt nowelizacji ustawy o ofercie?
  • Jakie konsekwencje praktyczne może mieć możliwość narzucania spółkom kuratora ds. obowiązków informacyjnych?
  • Jak należy ocenić propozycję rezygnacji z rozpraw administracyjnych w procesie wymierzania sankcji?
  • Jakie działania powinny być prowadzone, aby zapewnić bezpieczeństwo inwestorów?
 • "Zmiany w zakresie wezwań" - artykuł autorstwa Jarosława Dominiaka (Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych)
 • "Zmiany w MAR" - artykuł autorstwa Mirosława Kachniewskiego (Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych)
 • "Zmiany w listach insiderów" - artykuł, w którym autor Sebastian Bogdan (Counsel, MFW Fiałek) odpowiada na pytania: 
  • Czy osoba ujęta na liście prowadzonej przez podmiot współpracujący może odmówić przekazania danych w celu ich ujęcia na liście prowadzonej przez emitenta?
  • Skąd podmioty współpracujące mają wiedzieć o tym, że po ich stronie powstał obowiązek prowadzenia listy osób mających dostęp do informacji poufnej?
  • Jak zmieniły się zasady dotyczące list w odniesieniu do emitentów z rynku MŚP?
 • "Listy dostępu okiem praktyka" - artykuł autorstwa Pawła Małkińskiego (Prezes Zarządu, Capital Market Solutions Group) 

Na końcu wydania znajduje się infografika dotycząca zmian legislacyjnych istotnych dla emitentów. 

Zobacz również:

Szybkie menu