Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Badanie jakości w zakresie sprawozdawczości spółek

OBOWIĄZUJE

Komisja Europejska w grudniu 2017 r. rozpoczęła publiczne konsultacje w zakresie badania kosztów i jakości dostosowania spółek do aktualnych wymogów sprawozdawczości nadzorczej na poziomie UE. Konsultacje, które zakończą się w trzecim kwartale 2018 r. mają dać odpowiedź na to, jak można ułatwić sprawozdawczość w zakresie nadzoru. Wyniki konsultacji mogą zatem spowodować przyszłe działania regulacyjne w tym zakresie, dlatego wydaje się niezbędne by śledzić ten proces już na samym jego początku.

SPRAWDŹ ETAPY PRAC LEGISLACYJNYCH PONIŻEJstrzałka

Badanie sprawozdawczości spółek

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zabrało głos w ocenie jakości sprawozdawczości nadzorczej spółek i wysłało swoją odpowiedź na dokument konsultacyjny Komisji Europejskiej, wyrażając jednocześnie nadzieję, że wyniki badań doprowadzą do powstania w przyszłości bardziej zharmonizowanych przepisów dotyczących sprawozdawczości. SEG w swojej odpowiedzi zwróciło szczególną uwagę na to, że sam dokument konsultacyjny nie zawiera w swoim zakresie sprawozdań związanych z MAR, które jako takie ma ogromny wpływ na sposób raportowania spółek. Dodatkowo zwrócono również uwagę na to, że nie da się w tym momencie rzetelnie zbadać poprawności raportowania niefinansowego, gdyż teraz spółki dopiero przygotowują te raporty, a ich badanie będzie możliwe dopiero w drugiej połowie 2018r. Dodatkowo pozytywnie zaopiniowano plany wdrożenia jednolitego formatu sprawozdawczego - ESEF, zaznaczając jednak, że jego wprowadzenie powinno być poprzedzone przeprowadzeniem głębokiej oceny w ramach kontroli sprawności.

 

Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedzią SEG w powyższej kwestii

 

Odpowiedź SEG na konsultacje KE

kolejne konsultacje unijne w sprawie sprawozdawczości spółek

Do 21 lipca 2018r. trwają konsultacje ogłoszone przez Komisję Europejską dotyczące takich obszarów jak: dyrektywa ws. rachunkowości, rozporządzenie w sprawie stosowania standardów MSR/MSFF, dyrektywa w sprawie przejrzystości, dyrektywy dotyczące sprawozdawczości banków oraz ubezpieczycieli, dyrektywa ws. ujawniania informacji niefinansowych; raportowanie zintegrowane.

Zachęcamy wszystkie podmioty, których dotyczy powyższa tematyka o wyrażenie swojego głosu w ankiecie. Na podstawie ankiet, które wpłyną do KE, organ ten dokona trzech czynności:

  • sprawdzi czy ramy sprawozdawczości UE są odpowiednie do jej celu;
  • dokona przeglądu konkretnych aspektów dotyczących prawodawstwa zgodnie z wymogami prawa UE;
  • oceni czy ramy sprawozdawczości UE są odpowiednie dla nowych wyzwań.

 

Ankieta KE dostępna jest tutaj.

 

projekt odpowiedzi SEG na dokument konsultacyjny dot. sprawozdawczości spółek

 

Poniżej zamieszczamy dokument przedstawiający propozycję odpowiedzi Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych na dokument konsultacyjny dotyczący obowiązków raportowania spółek.

Zachęcamy wszystkie spółki do wzięcia aktywnego udziału w niniejszych konsultacjach zarówno poprzez zgłaszanie do SEG uwag do niniejszego dokumentu (w terminie do 19 lipca 2018r., na adres regulacje@seg.org.pl), jak i do samodzielnego wypełnienia dokumentu konsultacyjnego (dokument dostępny tu). W opinii Stowarzyszenia jest to jeden z najważniejszych dokumentów konsultacyjnych Unii Europejskiej w ostatnich latach. W wyniku przeprowadzonych konsultacji powstaną wnioski legislacyjne, które ukształtują reżim raportowania spółek giełdowych na najbliższą dekadę. W szczególności prosimy o przekazanie odpowiedzi na pyt. 4 i 49 dotyczące kosztów raportowania.

 

Projekt odpowiedzi SEG na dokument konsultacyjny KE dot. sprawozdawczości spółek

odpowiedź SEG na Dokument konsultacyjny

20 lipca br. SEG przesłało swoją wstępną odpowiedź na dokument konsultacyjny Komisji Europejskiej dotyczący sprawozdawczości spółek. SEG odpowiedziało na niemal 60 pytań istotnych z perspektywy polskich emitentów. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z odpowiedzią SEG oraz do wyrażania opinii na temat poniższej odpowiedzi na adres: regulacje@seg.org.pl, a także o przesyłanie swojej własnej odpowiedzi na ankietę KE, która otwarta jest do końca lipca br.

Odpowiedź SEG

Dokument konsultacyjny przygotowany przez Komisję Europejską dostępny jest na stronie internetowej KE. Odpowiedzi w tych konsultacjach może udzielić każdy, kto jest bezpośrednio lub pośrednio zainteresowany sprawozdawczością nadzorczą, zarówno strony raportujące, jak i strony przyjmujące raporty (instytucje finansowe, instytucje niefinansowe).

Dokument konsultacyjny KE

Konsultacje w swoim założeniu mają na celu zebranie konkretnych dowodów ilościowych dotyczących, między innymi, wszelkich inwestycji wymaganych do spełnienia wymogów w zakresie sprawozdawczości nadzorczej, a także zebranie konkretnych przykładów niespójnych, zbędnych lub dublujących wymogów w zakresie sprawozdawczości nadzorczej (np. poprzez zgłaszanie tych samych informacji różnym podmiotom).

Data aktualizacji: 2021-10-05

Zobacz również:

Szybkie menu