Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Infografiki SEG i FSR

ETAP PRAC LEGISLACYJNYCH

W związku z wejściem w życie w dniu 3 lipca 2016r. Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (MAR - Market Abuse Regulation), w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy nastąpić będzie musiała całkowita zmiana systemu raportowania, któremu będą podlegać spółki notowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Wychodząc na przeciw tym zmianom oraz wypełniając swoją misję samoregulacyjną i edukacyjną Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych prowadzi, w ramach środowiska emitentów, prace nad przygotowaniem szeregu rekomendacji, których celem jest wypełnienie luki regulacyjnej, która powstanie po częściowym uchyleniu w zakresie raportowania obowiązującego obecnie rozporządzenia o raportach bieżących.

Oprócz opracowanych we współpracy z Fundacją Standardów Raportowania Ogólnych Standardów Raportowania, dodatkowo, Stowarzyszenie wraz z Fundacją opracowało również zestaw infografik, mających na celu usystematyzowanie pakietu nowych regulacji normujących obowiązki informacyjne oraz ułatwienie emitentom prawidłowej identyfikacji informacji cenotwórczych i stworzenie efektywnych indywidualnych procedur raportowania.

Zapraszamy do zapoznania się z infografikami oraz do korzystania z ich wskazówek w tworzeniu indywidualnych procedur raportowania finansowych informacji cenotwórczych.

Nowy system compliance

Mozliwości wykorzystania OSR

Identyfikacja informacji poufnej

Opóźnianie informacji poufnej

Raportowanie transakcji menedżerów i osób blisko związanych

Tworzenie indywidualnej polityki informacyjnej

Ewolucja cenotwórczości w czasie- raport okresowy

Ewolucja cenotwórczości w czasie- negocjacje umowy

Zmiany wynikające z MAR

Gromadzenie informacji o władzach spółki

Czy jesteś gotowy na MAR? - checklista

Działania SEG dotyczące MAR

Raportowanie polityki różnorodnośći

Raportowanie informacji niefinansowych

MARopedia

Publikacje SEG

VI Forum Cenotwórczości- podsumowanie

Procedura identyfikacji transakcji menedżerów i osób blisko związanych: obowiązki emitenta

Procedura identyfikacji transakcji menedżerów i osób blisko związanych: obowiązki emitenta i menedżera

Procedura identyfikacji transakcji menedżerów i osób blisko związanych: obowiązki menedżera

Procedura certyfikacji projektu ISR

Identyfikacja menedżerów i osób blisko związanych

Podsumowanie konferencji 23-03-2017 "Opóźnianie publikacji informacji poufnej"

Podsumowanie konferencji 26-04-2017 "Implementacja MAR"

Postulowane przez SEG zmiany w MAR

Test MAR KNF

Prawa i obowiązki świadka

SPRAWDŹ ETAPY PRAC LEGISLACYJNYCH PONIŻEJstrzałka

Więcej informacji wkrótce.

Data aktualizacji: 2021-10-05

Zobacz również:

Szybkie menu