Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Blaski i cienie obligacji jako źródła pozyskania kapitału bądź jako inwestycji - RELACJA
Termin:

01.03.2012

Miejsce:

Warszawska GPW w Sali Catalyst

Program:

Udział:

Fizycznie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz PKF Consult mieli przyjemność zaprosić na seminarium "Blaski i cienie obligacji jako źródła pozyskania kapitału bądź jako inwestycji", które odbyło się 1 marca 2012 roku na warszawskiej GPW w Sali Catalyst.

Dla kogo?

Seminarium przeznaczone było dla pracowników firm i instytucji, które:

 • są obecnymi lub potencjalnymi emitentami dłużnych instrumentów finansowych
 • finansują się długiem i zamierzają obniżyć koszty długu
 • inwestują lub zamierzają inwestować nadwyżki środków poprzez nabycie obligacji

Zapraszaliśmy:

 • osoby odpowiedzialne w spółkach za przygotowanie decyzji o inwestycjach finansowych
 • osoby odpowiedzialne za pozyskanie kapitałów w spółkach
 • osoby zainteresowane narzędziami ustalenia wiarygodności kredytowej i szacowania ryzyka finansowego
 • dyrektorów finansowych, głównych księgowych, analityków ryzyka
 • członków zarządów i członków rad nadzorczych/komitetów audytu

O czym mówiliśmy?

Seminarium poświęcone było finansowym i podatkowym aspektom związanym z emisją, inwestowaniem i obrotem obligacjami. Badania przeprowadzone przez PKF dotyczące notowanych na Catalyst obligacji korporacyjnych, wskazują w wielu przypadkach na znaczny przerost oprocentowania tych papierów w stosunku do ryzyka.

Na konferencji po raz pierwszy zaprezentowaliśmy wyniki analizy wykonanej przez PKF: „Ocena ryzyka kredytowego vs koszt obsługi obligacji notowanych na rynku Catalyst”.

Blaski i cienie obligacji, pułapki podatkowe obrotu obligacjami to tematy, które przedstawione zarówno z perspektywy emitenta, jak też inwestora będą przydatne wszystkim osobom, do których adresowaliśmy to seminarium.

Korzyści to:

1. dla emitenta:

 • optymalizacja/ zmniejszenie kosztu długu
 • wiarygodność informacji o ryzykach kredytowych
 • właściwa polityka relacji inwestorskich
 • zwiększona dostępność inwestorów
 • zwiększenie płynności papierów wartościowych

2. dla inwestora:

 • percepcja ryzyka inwestycyjnego
 • właściwa relacja parametru ryzyka/korzyści

3. dla organizatora obrotu:

 • zwiększenie transparentności notowanych papierów wartościowych
 • zwiększenie płynności rynku

Dodatkowe informacje

Udział w spotkaniu mogli wziąć wyłącznie przedstawiciele spółek należących do Stowarzyszenia.

Udział w spotkaniu był bezpłatny.
11:30 - 11:45
Rejestracja uczestników i powitalna kawa
11:45 - 11:50
Otwarcie
dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
11:50 - 12:35
Ekonomiczne aspekty obligacji jako źródła pozyskania kapitału
 • determinanty uplasowania emisji
 • koszt pozyskania kapitału
 • formy emisji obligacji
 • rodzaje papierów dłużnych notowanych na Catalyst - statystyki
Paweł Goźliński Prezes Zarządu Global Rating Sp. z o.o.
Mariusz Frątczak Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu, PKF Capital
12:35 - 13:50
Uwarunkowania obrotu obligacjami – blaski i cienie
 • rentowność obligacji
 • płynność rynku obligacji
 • oceny ryzyka kredytowego
 • ratingi publiczne i niepubliczne analiza wybranych ocen ratingowych - (case study)

Ocena ryzyka kredytowego vs koszt długu – WYNIKI RAPORTU

 • prezentacja wyników analizy PKF na bazie obligacji notowanych na rynku Catalyst


Paweł Goźliński Prezes Zarządu Global Rating Sp. z o.o.
13:50 - 14:10
Przerwa kawowa
14:10 - 14:55
Skutki podatkowe inwestowania w obligacje - symetria opodatkowania
 • emisja obligacji
 • obrót obligacjami
Agnieszka Chamera Prezes Zarządu, PKF Tax
14:55 - 16:10
Obligacje i ich wycena w sprawozdawczości finansowej
 • kryteria kwalifikacji obligacji do grup instrumentów finansowych
 • zmiany kwalifikacji obligacji i ich ograniczenia
 • wycena obligacji w zamortyzowanym koszcie i odniesienie zmian wyceny
 • wycena obligacji w wartości godziwej (część dłużna instrumentu i różnice wartości godziwej)
 • wycena obligacji jako instrumentu dłużnego
 • prezentacja obligacji w sprawozdaniu finansowym (noty i ujawnienia)
Ewa Jakubczyk-Cały Prezes Zarządu, Biegły Rewident, PKF Consult
Organizatorzy
Patroni Medialni

Agata Bednarczyk
Kontakt ws. Wydarzenia

Agata Bednarczyk

Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 501 188 438

e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

Data aktualizacji: 2021-10-13

Zobacz również:

Szybkie menu