Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Forum Sporów Korporacyjnych - Realizacja słusznych interesów czy szantaż korporacyjny? - RELACJA
Termin:

10.05.2011

Miejsce:

Sala Notowań warszawskiej GPW, ul. Książęca 4

Program:

Udział:

Fizycznie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Kancelaria Salans oraz PARKIET Gazeta Giełdy miały przyjemność zaprosić Państwa na konferencję "Forum Sporów Korporacyjnych - Realizacja słusznych interesów czy szantaż korporacyjny?", która odbyła się 10 maja 2011 roku w Sali Notowań warszawskiej GPW, ul. Książęca 4.

W spółkach publicznych występują często sprzeczne interesy inwestorów finansowych i branżowych, akcjonariuszy mniejszościowych i większościowych. Konflikt bywa nieunikniony, a gdy przeradza się on w spór, istotne jest podjęcie właściwych kroków.

Podczas konferencji skupiliśmy się głównie na sporach pomiędzy akcjonariuszami mniejszościowymi a większościowymi spółek publicznych. Spotkanie miało charakter interaktywny, dlatego każdy z uczestników mógł brać aktywny udział w prowadzonej debacie. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostały również "case study" dotyczące m.in. kwestionowania prawa akcjonariuszy do udziału w WZA, skarżenia transakcji połączeniowych, kwestionowania modelu biznesowego akcjonariusza większościowego, a także ochrony spółki zagrożonej niewypłacalnością i postępowania upadłościowego.

Uczestnicy konferencji otrzymali „Przewodnik po sporach korporacyjnych”, w którym zostały ujęte podstawowe informacje dotyczące 8 procedur wewnętrznych i postępowań sądowych, jakie najczęściej występują w sytuacji sporu w spółce publicznej, z udziałem różnych grup akcjonariuszy, a także osób trzecich. Przewodnik w praktyczny sposób wskazuje m.in. tryb postępowania, koszty, terminy adekwatne do danego konfliktu.

Autorem zdjęć jest Małgorzata Drążek

Dodatkowa informacja

Forum skierowane było do członków zarządu i rad nadzorczych oraz dyrektorów działów prawnych spółek publicznych.
Pierwszeństwo udziału mieli przedstawiciele spółek należących do SEG.
11:30 - 12:00
Rejestracja uczestników
12:00 - 12:15
Powitanie i wstępne wprowadzenie
dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Prof. Katarzyna Bilewska Partner, Dentons
12:15 - 13:00
Kwestionowanie prawa akcjonariuszy do udziału w WZA Samowola zarządów czy działanie zgodnie z prawem?

Prof. UW, dr hab. Aleksander Chłopecki Radca Prawny, Prezes Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, współpracuje z kancelarią Salans
dr hab. Jacek Jastrzębski Z-ca Dyr. Departamentu prawnego instytucji finansowej notowanej na GPW
13:00 - 13:45
Skarżenie transakcji połączeniowych przez mniejszość i szantaż korporacyjny – jak się bronić

Prof. Katarzyna Bilewska Partner, Dentons
Maciej Radziwiłł Prezes, Dyrektor Naczelny Trakcja Polska S.A.
13:45 - 14:10
Przerwa kawowa
14:10 - 14:55
Czy rewident do spraw szczególnych spełnia swoją rolę?
Jarosław Dominiak Prezes Zarządu Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
Wojciech Kozłowski Partner Dentons
Patrick Radzimierski Radca Prawny, kieruje Zespołem Postępowań Sądowych w kancelarii Salans w Polsce
14:55 - 15:40
Upadłość a przejęcie spółki publicznej lub jej majątku

Anna Maria Pukszto Partner, Dentons
Marek Jerzy Banasiak Doradca Zarządu Monnari Trade S.A.
15:40 - 16:20
Lunch
Organizatorzy

Agata Bednarczyk
Kontakt ws. Wydarzenia

Agata Bednarczyk

Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 501 188 438

e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

Data aktualizacji: 2021-07-29

Zobacz również:

Szybkie menu