Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
II Forum Sporów Korporacyjnych - Wpływ zabezpieczeń sądowych na funkcjonowanie spółki publicznej - RELACJA
Termin:

22.05.2012

Miejsce:

Sala Notowań warszawskiej GPW, ul. Książęca 4

Program:

Udział:

Fizycznie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz kancelaria Salans mieli przyjemność zaprosić na "II Forum Sporów Korporacyjnych", które poświęcone było wpływowi zabezpieczeń sądowych na funkcjonowanie spółki publicznej. Spotkanie odbyło się 22 maja 2012 roku w Sali Notowań na warszawskiej GPW (ul. Książęca 4).

Uczestnicząc w Forum mieli Państwo okazję zapoznać się z przykładami najczęstszych zabezpieczeń powództwa, które mogą skutecznie sparaliżować pracę zarządu i rady nadzorczej oraz zablokować wpływ akcjonariuszy na decyzje zapadające w spółce publicznej. Dzięki prezentacji pięciu case study pokazaliśmy jak spółka może sobie poradzić w sytuacji zastosowania wobec niej konkretnego zabezpieczenia sądowego oraz w jakich przypadkach może wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym za poniesione szkody z tytułu użytego wobec niej zabezpieczenia.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do zapoznania się z drugim, poszerzonym wydaniem Przewodnika „Spory korporacyjne”, które zawiera opisy procedur znajdujących zastosowanie w konkretnych sytuacjach konfliktu w spółkach. W przypadku każdej z nich wskazaliśmy, kto może inicjować działania korporacyjne i sądowe, na jakich podstawach, w jakich terminach, a także jakie są koszty takiej aktywności. Mamy nadzieję, że publikacja ta będzie Państwu pomocna w codziennej pracy. Elektroniczną wersję Przewodnika można pobrać z Biblioteki SEG oraz ze strony www.salans.com/spory.

Autorem zdjęć jest Małgorzata Drążek

11:30 - 11:45
Rejestracja uczestników i kawa powitalna
11:45 - 12:00
Otwarcie forum
Prof. Katarzyna Bilewska Partner, Dentons
dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
12:00 - 13:30
SESJA I: Zabezpieczenia a prawa akcjonariusza na walnym zgromadzeniu

Zakaz podejmowania uchwał bez udziału określonego akcjonariusza:

 • dopuszczalny zakres ingerencji sądu w funkcjonowanie spółki
 • możliwość ograniczania praw innych akcjonariuszy
 • nieprawomocne zabezpieczenie powództwa a interes spółki

Sądowe „zawieszenie” wykonywania prawa głosu przez akcjonariusza:

 • zakres ograniczenia wprowadzonego przez sąd
 • szczególne przypadki głosowań na WZA - „bez przywilejów i ograniczeń”
 • uwzględnienie „wykluczonych” akcjonariuszy przy konstytuowaniu grup akcjonariuszy

Ograniczenie wykonywania prawa głosu z uwagi na domniemanie porozumienia:

 • zakres podmiotowy ograniczenia dokonanego przez sąd
 • skuteczność przenoszenia „wykluczonych” głosów na inne podmioty
 • stosowanie ograniczenia wobec spółek zależnych i osób trzecich

Prof. UW, dr hab. Aleksander Chłopecki Radca Prawny, Prezes Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, współpracuje z kancelarią Salans
Leszek Koziorowski Wspólnik, Radca Prawny, Kancelaria GESSEL
Wojciech Kozłowski Partner Dentons
Patrick Radzimierski Radca Prawny, kieruje Zespołem Postępowań Sądowych w kancelarii Salans w Polsce
Prof. Katarzyna Bilewska Partner, Dentons
13:30 - 14:00
Przerwa kawowa
14:00 - 15:30
SESJA II: Zabezpieczenia a wykonywanie zarządu i nadzoru przez organy spółki

Zawieszenie wykonywania funkcji prezesa zarządu przez sąd:

 • skuteczność czynności „zawieszonego” prezesa w relacjach z osobami trzecimi
 • zawieszenie w czynnościach a nakaz działania w interesie spółki
 • potencjalne konsekwencje odszkodowawcze

Zakaz podejmowania uchwał przez radę nadzorczą:

 • skuteczność postanowienia a jego doręczenie
 • ważność uchwał podjętych w dobrej wierze
 • potencjalne konsekwencje odszkodowawcze


Prof. UW, dr hab. Aleksander Chłopecki Radca Prawny, Prezes Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, współpracuje z kancelarią Salans
dr Arkadiusz Radwan Adwokat, kancelaria KKG Kubas Kos Gaertner
Patrick Radzimierski Radca Prawny, kieruje Zespołem Postępowań Sądowych w kancelarii Salans w Polsce
dr Mirosław Cejmer Adwokat, KKG Kubas Kos Gaertner
Wojciech Kozłowski Partner Dentons
Organizatorzy
Patroni Medialni

Agata Bednarczyk
Kontakt ws. Wydarzenia

Agata Bednarczyk

Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 501 188 438

e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

Data aktualizacji: 2021-07-29

Zobacz również:

Szybkie menu