Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
III Kongres HR Spółek Giełdowych SEG
Termin:

09.04.2014

10.04.2014

Miejsce:

Hotel Ossa w Ossie k/Rawy Mazowieckiej

Program:

Udział:

Fizycznie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych miało przyjemność zaprosić na III Kongres HR Spółek Gieldowych SEG, który odbył się w dniach 9-10 kwietnia 2014 roku w Hotelu Ossa w Ossie k. Rawy Mazowieckiej. Partnerstwo nad wydarzeniem objęli: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jako Partner Instytucjonalny, firma Unicomp-WZA jako Partner Technologiczny, Adecco Poland i BPI Polska jako Partnerzy Strategiczni oraz Business Service, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, Crido Taxand, DLA Piper i Instytut Rynku Kapitałowego - WSE Research jako Partnerzy. 

Pierwszego dnia zaplanowaliśmy trzy sesje plenarne na których omówiliśmy problem absencji pracowników, czynników, które mają na nią wpływ oraz możliwości jej ograniczania. Zajęliśmy się także problematyką pracy tymczasowej jako sposobu na rozwiązanie wielu problemów pracowniczych, przy jednoczesnym utrzymaniu (lub nawet podniesieniu) jakości wykonywanej pracy. Wróciliśmy także do kwestii motywacji, poruszanej na poprzednich Kongresach, jednak tym razem poszerzyliśmy spektrum dyskutowanych zagadnień o aspekty podnoszenia wydajności poprzez stosowne procedury nadzoru i kontroli, a także o negatywne konsekwencje „wewnętrznej konkurencji.

Całość Kongresu uświetniła wieczorna kolacja oraz dobra zabawa przy muzyce. Natomiast po części merytorycznej zaprosiliśmy Państwa na pełen adrenaliny trening zespołowy zorganizowany przez byłych żołnierzy elitarnej jednostki GROM!

W drugim dniu Kongresu odbył się cykl warsztatów, który pozwolił Państwu zdobyć bardzo narzędziową wiedzę pomocną w codziennej pracy.

Pozostajemy w przekonaniu, iż zdobyta wiedza i wymiana wzajemnych doświadczeń będą dla Państwa źródłem wielu biznesowych korzyści.

Dodatkowe Informacje

Kolejna, 4. edycja Kongresu HR Spółek Giełdowych SEG zaplanowana jest na 14-15 kwietnia 2015 roku. Już dzisiaj serdecznie Państwa zapraszamy!

  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednią edycją Kongresu HR

  11:30 - 12:30
  Rejestracja gości
  12:30 - 13:30
  Lunch
  13:30 - 13:40
  Otwarcie Kongresu
  Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
  13:40 - 14:00
  Wystąpienie Gościa Specjalnego: Zarządzanie ludźmi w warunkach ekstremalnych
  • Budowanie zespołu
  • Motywowanie
  • Kontrolowanie
  Adam Lizoń Prezes Zarządu Fundacji Byłych Żołnierzy Jednostek Specjalnych „GROM”
  14:00 - 15:00
  Dyskusja panelowa I: Zarządzanie absencją
  • Dlaczego pracownicy chorują
  • Co robią „na chorobie”
  • Jak zmniejszyć absencję chorobową
  • Jak zadbać aby niezwłocznie wrócili do pracy
  Uczestnicy:
  Grzegorz Liszka, Członek Zarządu, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA. Vienna Insurance Group
  dr n. med. Grzegorz Juszczyk, Dyrektor Działu Profilaktyki Korporacyjnej, LUX MED
  mec. Agnieszka Lechman-Filipiak, Partner, Radca Prawny, DLA Piper
  Arkadiusz Zalewski, Prezes Zarządu, Business Service
  Prelegent: 

  Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
  15:00 - 15:30
  Przerwa kawowa
  15:30 - 16:30
  Dyskusja panelowa II: Praca tymczasowa
  • Wady i zalety
  • Zakres dostępnych pracowników
  • Praca tymczasowa outsourcing
  Uczestnicy:
  Artur Gerwel, Dyrektor Operacyjny, Modis Polska
  Iwona Rybiec, Dyrektor Personalny, ES System SA
  dr Grażyna Spytek - Bandurska, Wicedyrektor Departamentu Dialogu Społecznego  i Stosunków Pracy w Konfederacji Lewiatan, Ekspert komisji Trójstronnej
  Anna Wicha, Adecco Poland, Członek Zarządu, Eurociett
  Prelegent: 
  Dariusz Witkowski Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Dyrektor ds. Regulacji, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
  16:30 - 17:30
  Dyskusja panelowa III: Kij czy marchewka?
  • Granice pozytywnej motywacji
  • Nadzór i konsekwencje a efektywność pracy
  • Blaski i cienie wewnętrznej konkurencji
  Uczestnicy:
  Ewa Boguszewska-Jaczewska, Dyrektor Zarządzający, PKP Intercity
  Beata Górniak, Dyrektor Departamentu Polityki Personalnej, TAURON Dystrybucja
  Michał Marcinkowski, Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, PGE Polska Grupa Energetyczna
  Joanna Sienkiewicz, Dyrektor Działu Zasobów Ludzkich, Lafarge Cement
  Prelegent:
  Krzysztof Ogonowski Prezes Zarządu, BPI Polska
  18:00 - 19:30
  Plenerowy trening z byłymi żołnierzami elitarnej jednostki GROM
  20:00 - 00:00
  Wieczorna Gala: Kolacja przy muzyce
  09:00 - 10:30
  Pierwsza tura warsztatów w grupach
  10:30 - 11:00
  Przerwa kawowa
  11:00 - 12:30
  Druga tura warsztatów w grupach
  Zdjecie prelegenta Mirosław Kachniewski

  Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

  Zdjecie prelegenta Adam Lizoń

  Prezes Zarządu Fundacji Byłych Żołnierzy Jednostek Specjalnych „GROM”

  Zdjecie prelegenta Dariusz Witkowski

  Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Dyrektor ds. Regulacji, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

  Zdjecie prelegenta Krzysztof Ogonowski

  Prezes Zarządu, BPI Polska

  Partner Instytucjonalny
  Partnerzy Strategiczni
  Partnerzy
  Partner Technologiczny
  Patroni
  Krzysztof Ogonowski

  Krzysztof Ogonowski

  Prezes Zarządu, BPI Polska

  Życiorys

  OPIS WARSZTATU

  Współpraca szefa HR z Zarządem przy wdrażaniu strategicznych zmian
  1. Rola zarządzających najwyższego szczebla (Zarządu, szefów jednostek biznesowych) jest kluczowa dla powodzenia strategicznych zmian.

  2. Doświadczenia pokazują, że znaczna część zarządzających ma trudność ze skutecznym pełnieniem tej roli. Czasami okazuje się, że paradoksalnie to zarządzający jest istotnym “opornikiem” dla zmian.

  3. Szef HR w naturalny sposób jest zaangażowany w większość zmian organizacyjnych, stąd kluczowe znaczenie ma umiejętne wspieranie z jego strony zarządzających w pełnieniu ich ról. Z drugiej strony nie jest łatwo przekonać zarządzających pewnych pomysłów, odmiennych niż ich własne – nawet jeśli widzimy, że dotychczasowa ścieżka wdrożenia nie przynosi efektów.

  4. Zagadnienia, które zostaną poruszone podczas warsztatu:
  • Jak zdefiniować rolę i zadania Zarządu?
  • Jakie są główne powody, dla których Zarząd może być “opornikiem” zmiany?
  • Jak sprawić, żeby Zarządzający uświadomił sobie swoje silne i słabe strony w kontekście wdrażanej zmiany?
  • Jak być skutecznym we wspieraniu Zarządu i pomóc mu właściwie wypełniać jego role? – zwłaszcza w sytuacji, gdy trzeba wyrażać zdanie odmienne od swoich przełożonych.
  Michał Bud-Gusaim

  Michał Bud-Gusaim

  Członek Zarządu, BPI Polska

  Życiorys

  OPIS WARSZTATU

  1. W jaki sposób podnieść efektywność organizacji i zespołu poprzez transformację organizacji. Wyzwania stojące przed firmami w Polsce, związane z efektywnością organizacji i zespołów.
  2. Jak przeprowadzić proces transformacji, aby zachować równowagę między jakością wypracowanego rozwiązania a jego wdrażalnością.
  3. Jak budować zaangażowanie pracowników poprzez uczestnictwo w procesie transformacji i jednocześnie zapewnić poufność procesu na etapie tworzenia koncepcji
  4. Jak sprawić, że pracownicy zrozumieją potrzebę zmian.
  5. Jaka jest rola HR podczas transformacji organizacji – przykłady dobrych praktyk i wnioski na przyszłość
  6. Zagadnienia, które zostaną poruszone podczas warsztatu:
  • Wpływ transformacji organizacji na efektywność pracy na poziomie organizacji i zespołu.
  • Przebieg procesu transformacji i role jego kluczowych uczestników
  • Metody angażowania pracowników i ich wpływ na jakość rozwiązań, poziom zaangażowania pracowników i szansę na sukces wdrożenia
  • Rola HR w procesie transformacji i podnoszenia efektywności pracy, warunki skutecznego pełnienia tej roli.
  Anna Wicha

  Anna Wicha

  Country Manager, Adecco Poland

  Życiorys
  Marcin Ostrowski

  Marcin Ostrowski

  Dyrektor Regionu, Adecco Poland

  Życiorys
  Łukasz Koszczoł

  Łukasz Koszczoł

  Dyrektor Regionu, Adecco Poland

  Życiorys
  Rafał Mróz

  Rafał Mróz

  Kierownik Projektu, Adecco Poland

  Życiorys

  OPIS WARSZTATU

  Redukcja kosztów związanych z kluczowym obszarem każdego przedsiębiorstwa, jakim są zasoby ludzkie, nie  musi wiązać się z ograniczaniem liczebności personelu czy zamrożeniem płac, które w rzeczywistości mogą prowadzić do obniżenia efektywności całej firmy. 4 etapowy program Adecco Adjust pozwala odkryć drzemiące w każdym przedsiębiorstwie możliwości optymalizacji kosztów personalnych oraz wprowadzić skuteczne narzędzia do zarzadzania nimi. Od wstępnych analiz, przez audyt i przygotowanie programu wzrostu efektywności, Adecco Adjust pozwala zaoszczędzić firmie do 10% całkowitych kosztów zatrudnienia. Na warsztatach pokażemy, że koszty dużo łatwiej jest optymalizować niż redukować. 
  Anna Wicha

  Anna Wicha

  Country Manager, Adecco Poland

  Życiorys
  Marcin Ostrowski

  Marcin Ostrowski

  Dyrektor Regionu, Adecco Poland

  Życiorys
  Łukasz Koszczoł

  Łukasz Koszczoł

  Dyrektor Regionu, Adecco Poland

  Życiorys

  OPIS WARSZTATU

  Nikt z nas nie zna dokładnie przyszłości, ale można się do niej lepiej przygotować. W obecnym bardzo zmiennym otoczeniu rynkowym przedsiębiorstwa zmagają się z aspektami takimi jak : skrócenia czasu realizacji produkcji/usług, poprawy jakości oraz osiągnięcia niskich kosztów. Jednym z obszarów działalności przedsiębiorstwa, na który wpływają te aspekty są zasoby ludzkie. Dowiedz się, jak wykorzystać nowoczesne narzędzia pozwalające na elastyczne zrządzanie zasobami ludzkimi w sposób bardziej innowacyjny niż wprowadzanie nadgodzin, pojedyncze lub grupowe zwolnienia pracowników , stosowanie długich okresów rozliczeniowych czy utrzymywanie nieefektywnych rezerw personelu. Badania dowiodły, że firmy korzystające z pracy tymczasowej posiadają lepszą zdolność reagowania na wahania rynkowe i dużo  łatwiej radzą sobie z okresami kryzysu.


  Katarzyna Makowska

  Katarzyna Makowska

  Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

  Życiorys
  Anna Kornecka

  Anna Kornecka

  Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

  Życiorys
  Sebastian Borowski

  Sebastian Borowski

  Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

  Życiorys

  OPIS WARSZTATU

  • jak zbudować dobry pakiet ubezpieczeniowy dla pracowników
  • ochrona właściciela firmy i kluczowych menadżerów
  • planowanie sukcesji
  • aspekty podatkowe
  dr Robert Sroka

  dr Robert Sroka

  Dyrektor ds. ESG, Abris Capital

  Życiorys

  OPIS WARSZTATU

  Seminarium ma na celu przekazanie wiedzy opartej na doświadczeniu i praktycznych rozwiązaniach, jak krok po kroku zbudować kulturę etyczną organizacji, która przełoży się na wzrost wartości spółki na rynku.
  Podczas seminarium zostaną poruszone następujące zagadnienia:

  • etyka w miejscu pracy jako element zarządzania ryzykiem
  • budowanie kultury etycznej w organizacji  - od czego zacząć, jak przeprowadzić całościowy proces
  • prezentacja narzędzia IT wspierającego działy HR w budowaniu systemu etycznego oraz poprawę komunikacji wewnętrznej
  • etyka z certyfikatem – uznane na  świecie i w Polsce certyfikaty etyczne dotyczące miejsca pracy
  • współczesne wymagania klientów wobec etycznych praktyk w miejscu pracy
  • znaczenie etyki w organizacji dla inwestorów – jak raportować dane HR
  Agnieszka Lechman-Filipiak

  Agnieszka Lechman-Filipiak

  Partner, DLA Piper Wiater

  Życiorys

  OPIS WARSZTATU

  W ramach warsztatów omówione zostaną m.in. takie zagadnienia, jak czym jest mobbing, a co nie jest mobbingiem - najczęstsze błędy, kto może być sprawcą mobbingu,  co zrobić w przypadku mobbingu i jak zapobiegać temu zjawisku, roszczenia pracowników z tytułu mobbingu.

  Joanna Bielecka

  Joanna Bielecka

  Manager ds. Komunikacji z Emitentem Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
  Kontakt w sprawie członkostwa w SEG

  tel.: (22) 826 26 89

  e-mail: joanna.bielecka@seg.org.pl

  Agata Bartoszewska

  Agata Bartoszewska

  Kontakt w sprawie kongresu

  tel.: 508 101 465

  e-mail: hr@seg.org.pl

  Data aktualizacji: 2021-07-21

  Zobacz również:

  Szybkie menu