Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Implementacja Dobrych Praktyk Spółek Notowanych
Termin:

12.12.2007

Miejsce:

Warszawa

Program:

Udział:

Fizycznie

Seminarium „Implementacja Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” odbyło się 12 grudnia 2007 roku.


Dodatkowe informacje

Seminarium współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
11:30 - 11:40
Otwarcie
Stanisław Kluza, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych
Beata Stelmach, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
11:40 - 12:15
Prezentacja zasad stosowania Dobrych Praktyk w świetle nowych przepisów Regulaminu Giełdy
Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych
Beata Stelmach, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
12:15 - 12:30
Dyskusja
12:30 - 12:45
Przerwa kawowa
12:45 - 13:00
Prezentacja programu GPW EduPartner Dobre Praktyki oraz portalu www.corp-gov.gpw.pl
Iwona Sroka Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) oraz KDPW_CCP
13:00 - 14:00
Omówienie kluczowych zasad ładu korporacyjnego zapisanych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych”
Beata Jarosz, Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych
14:00 - 14:45
Lunch
14:45 - 16:15
Dyskusja panelowa: „Wpływ DPSN na konkurencyjność spółek notowanych na GPW”
Prowadzący: Andrzej S. Nartowski, Polski Instytut Dyrektorów
Paneliści:
Artur K. Kluczny, Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
Beata Jarosz, Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych
Beata Stelmach, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
Marcin Dyl, Prezes Zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami
Jarosław Dominiak, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych
Jacek Siwicki, Prezes Zarządu Enterprise Investors Corporation
16:15 - 16:45
Podsumowanie i zamknięcie konferencji
Ludwik Sobolewski Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA
Beata Stelmach Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Zdjecie prelegenta Ludwik Sobolewski

Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA

Zdjecie prelegenta Beata Stelmach

Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Zdjecie prelegenta Iwona Sroka

Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) oraz KDPW_CCP

Partner Merytoryczny

Data aktualizacji: 2021-07-04

Zobacz również:

Szybkie menu