Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Jak zintegrować zarządzanie projektami ze strategią firmy
Termin:

22.03.2006

Miejsce:

Warszawa

Program:

Program dostępny wkrótce

Udział:

Fizycznie

Seminarium "Jak zintegrować zarządzanie projektami ze strategią firmy" odbyło się 22 marca 2006 roku.

George Sifri, światowej sławy ekspert w dziedzinie zarządzania projektami, który doradzał wielu polskim firmom, między innym TP SA, Polkomtelowi, prezentuje analizę procesu formułowania strategii z perspektywy zarządzania projektami. Pokazuje, jak stworzyć mechanizm, dający pewność, że wybrano właściwy projekt oraz mechanizm potwierdzający, że zrealizowano cel biznesowy projektu.

W dzisiejszych czasach środowisko biznesowe charakteryzuje się dużą zmiennością. Wpływ na to mają zarówno rozwój technologii, globalizacja, złożone powiązania biznesowe, jak i wzmożony pęd do wzmocnienia przewagi konkurencyjnej na rynku. Dla menedżerów projektów pracujących w tak stresującym otoczeniu niezwykle istotne jest myślenie w kategoriach strategicznych.

  • W jaki sposób organizacja buduje strategię sukcesu?
  • Jak poszczególne projekty przenoszą się na realizację strategii firmy?
  • Jak stworzyć strategię realizacji projektu, która wspiera strategię organizacyjna i cele biznesowe?

Podczas seminarium zostanie przedstawiona głęboka analiza procesu formułowania strategii z perspektywy zarządzania projektami. Będzie mowa o tym, jak związać projekt ze strategią organizacji oraz zarządzać oczekiwaniami wszystkich przedstawicieli środowiska projektu.

Po zakończeniu seminarium uczestnicy będą w stanie:

  • wyjaśnić proces strategicznego zarządzania
  • zidentyfikować problemy wynikające z braku nadawania priorytetów związanych ze strategią firmy
  • planować efektywne nadawanie priorytetów
  • określić uniwersalny proces selekcji oraz nadawania priorytetów
  • ocenić efektywność nadawania priorytetów

Data aktualizacji: 2021-05-20

Zobacz również:

Szybkie menu