Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
MSSF w praktyce. Zamknięcie roku 2012 - sprawozdawczość MSSF spółek giełdowych w świetle starych i nowych wyzwań
Termin:

09.01.2013

Miejsce:

Sala Notowań warszawskiej GPW (ul. Książęca 4)

Program:

Udział:

Fizycznie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz firma Deloitte mieli przyjemność zaprosić na konferencję "MSSF w praktyce. Zamknięcie Roku 2012 - sprawozdawczość MSSF spółek giełdowych w świetle starych i nowych wyzwań", która odbyła się 9 stycznia 2013 roku w Sali Notowań warszawskiej GPW (ul. Książęca 4). Partnerem wydarzenia była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Jak co roku zaprosiliśmy Państwa do udziału w konferencji, podczas której eksperci firmy Deloitte przedstawili kluczowe kwestie związane z zamknięciem roku finansowego 2012, specyficzne zagadnienia rachunkowe wymagające interpretacji, jak również przybliżyli kolejne zmiany w MSSF dotyczące roku 2013, istotne z perspektywy spółek notowanych na giełdzie. Podczas konferencji skoncentrowaliśmy się na aspektach związanych z ustalaniem wartości godziwej, zarządzaniem ryzykiem kredytowym jak również zagadnieniach uwzględniających dużą dozę subiektywności - elementach ocennych w procesie konsolidacji jak również obszarem rezerw i zobowiązań. Przyjrzeliśmy się sposobom prezentacji sprawozdań finansowych przez emitentów i zajęliśmy się kilkoma bieżącymi szczegółowymi zagadnieniami wymagającymi interpretacji. Zasygnalizowaliśmy także zmiany w przepisach podatkowych. W trakcie konferencji zyskali Państwo okazję do bezpośredniej wymiany doświadczeń i poglądów z ekspertami i praktykami biznesu. Mieli Państwo również możliwość indywidualnych konsultacji konkretnych problemów z ekspertami firmy Deloitte.

Dodatkowo specjalnie dla uczestników konferencji przygotowaliśmy najnowsze wydanie książki „Praktyczny przewodnik po MSSF wraz z porównaniem z PSR”.Dodatkowe informacje

Konferencja była bezpłatna. Udział mogli wziąć tylko przedstawiciele spółek giełdowych należących do SEG oraz klienci Deloitte.
12:00 - 12:15
Rejestracja uczestników i powitalna kawa
12:15 - 12:20
Otwarcie seminarium
Monika Jakubczyk Partner w Dziale Audit & Assurance, Deloitte
dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
12:20 - 12:40
Raport z przeglądu zastosowania MSSF 2012
 • Zróżnicowanie sposobów prezentacji podstawowych części sprawozdań finansowych spółek giełdowych
 • Zróżnicowanie w przestrzeganiu wymogów dotyczących ujawniania informacji
 • Dobór zasad rachunkowości prezentowanych w sprawozdaniach
Monika Jakubczyk Partner w Dziale Audit & Assurance, Deloitte
12:40 - 13:10
MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” – obszary wymagające subiektywnej oceny
 • Definicja kontroli
 • Kontrola faktyczna
 • Potencjalne prawa głosu
 • Ekspozycja na zmienne zwroty
 • Mocodawca czy agent
 • Postanowienia przejściowe
Marcin Samolik Biegły Rewident, Starszy Menedżer Audit & Assurance Deloitte
13:10 - 13:40
Szacunki w sprawozdaniach – dlaczego tak trudne i ważne, kiedy ujawnienia sprawiają kłopot
 • MSR 37, czyli kiedy mamy do czynienia ze zobowiązaniem, rozliczeniem międzyokresowym biernym, rezerwą i zobowiązaniem warunkowym
 • Szczególne przypadki szacunków
 • Trudności z ujawnieniami w sprawozdaniu finansowym
 • Szacunki a koszty uzyskania przychodów
Krystyna Palka-Ichas Dyrektor w Dziale Audytu, Deloitte
13:40 - 14:10
Przerwa kawowa
14:10 - 14:40
Bieżące zagadnienia wymagające szczególnej interpretacji
 • Połączenia jednostek gospodarczych - ujęcie płatności warunkowej i późniejszych zmian jej wartości w jednostkowym sprawozdaniu nabywającego
 • Ujęcie udziału w wyniku oraz zmianach w innych całkowitych dochodach jednostki stowarzyszonej
 • Kompensata za spóźnioną dostawę środków trwałych
 • Tworzenie własnej polityki rachunkowości w obszarach nieregulowanych przez MSSF poprzez analogię do istniejących standardów
 • Jednostka zależna przechodzi na MSSF później niż jednostka dominująca
Przemysław Zawadzki Partner Associate w Dziale Audit & Assurance, Zespół ds. Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej Deloitte
14:40 - 15:00
Wycena w wartości godziwej – wymagania MSSF 13
 • Wpływ standardu na wycenę instrumentów finansowych
 • Wpływ standardu na wycenę aktywów / zobowiązań niefinansowych
 • Ujawnienia – wymagania MSSF 13
Robert Karczmarczyk Dyrektor Risk Advisory, Deloitte
15:00 - 15:20
Zarządzanie ryzykiem kredytowym w kontekście MSSF
 • Wymagania MSSF w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym
 • Przykładowe strategie zarządzania ryzykiem kredytowym
 • Kluczowe zasady oceny wiarygodności kredytowej kontrahentów oraz pomiaru ryzyka kredytowego
Robert Karczmarczyk Dyrektor Risk Advisory, Deloitte
Maciej Małachowski Starszy Konsultant w Dziale Zarządzania Ryzykiem, Deloitte
15:20 - 15:50
Podatki: nowe orzecznictwo, praktyka, dyskutowane zmiany
 • Zmiany w podatkach, które weszły w życie w 2013
 • Istotne zmiany w CIT jeszcze nie wdrożone - prawdopodobny kierunek ewolucji dyskutowanych rozwiązań w 2013
 • Zmiany umów o unikaniu podwójnego opodatkowania - kto jeszcze czeka w kolejce?
 • Modyfikacja dyrektywy I&R
Aleksander Kot Starszy Menedżer w dziale doradztwa podatkowego Deloitte
15:50 - 16:30
Lunch
Organizatorzy
Partner
Patroni Medialni

Agata Bednarczyk
Kontakt ws. Wydarzenia

Agata Bednarczyk

Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 501 188 438

e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

Joanna Bielecka

Joanna Bielecka

Manager ds. Komunikacji z Emitentem Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Kontakt w sprawie członkostwa w SEG

tel.: (22) 826 26 89

e-mail: joanna.bielecka@seg.org.pl

Data aktualizacji: 2021-06-29

Zobacz również:

Szybkie menu