Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
MSSF w praktyce. Zamknięcie roku 2014 - sprawozdawczość MSSF spółek giełdowych w świetle starych i nowych wyzwań
Termin:

08.01.2015

Miejsce:

Sala Notowań warszawskiej GPW, ul. Książęca 4

Program:

Udział:

Fizycznie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz firma Deloitte mieli przyjemność zaprosić na konferencję "MSSF w praktyce. Zamknięcie Roku 2014 - sprawozdawczość MSSF spółek giełdowych w świetle starych i nowych wyzwań", która odbyła się 8 stycznia 2015 roku w Sali Notowań warszawskiej GPW (ul. Książęca 4). Partnerem wydarzenia była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podczas konferencji eksperci firmy Deloitte przedstawili kluczowe kwestie związane ze zmianami w standardach w 2015 roku, zaleceniami ESMA odnośnie rozliczeń transakcji połączeń jednostek gospodarczych - MSSF 3 (wartości niematerialne i zobowiązania warunkowe, płatności warunkowe, zobowiązania do wykupu, korekty wyceny aktywów netto w okresie rozliczenia), MSSF 12 - ujawnienia na temat zaangażowania w inne jednostki (założenia i osądy odnośnie stopnia kontroli nad inwestycją, udziały niedające kontroli w jednostkach zależnych, wspólne przedsięwzięcia i jednostki stowarzyszone, niekonsolidowane jednostki strukturyzowane), MSSF 13 - problemy wdrożeniowe (akcje notowane na aktywnych rynkach - cena kupna/sprzedaży, wycena wartości godziwej zobowiązań z tytułu instrumentów pochodnych, jednostka obrachunkowa dla potrzeb wyceny wartości godziwej inwestycji w spółki zależne, współzależne i stowarzyszone, wymagane ujawnienia), MSSF 9 - wersja ostateczna standardu i przygotowanie do wdrożenia (klasyfikacja i pomiar - nowe podejście do ujmowania aktywów finansowych, utrata wartości - przejście z modelu straty poniesionej do modelu straty oczekiwanej, rachunkowość zabezpieczeń - nowe możliwości stosowania rachunkowości zabezpieczeń, przygotowanie do wdrożenia MSSF 9), wyzwaniami w procesie raportowania po przejęciu (zmiany w strukturze grup kapitałowych a proces raportowania, oczekiwania od działów finansowych vs. ryzyko błędów, wnioski z badania Deloitte w zakresie szybkiego zamknięcia, optymalizacja procesu zamknięcia i raportowania, dobre praktyki dotyczące sprawozdawczości grup kapitałowych) oraz istotnymi zmianami w CIT od 2015 roku (zmiany w sposobie wyliczania niedostatecznej kapitalizacji i ich wpływ na kapitały spółek, opodatkowanie dywidendy rzeczowej i świadczeń niepieniężnych, CFC - opodatkowanie kontrolowanych spółek zagranicznych).

Jak co roku, specjalnie dla uczestników konferencji, przygotowaliśmy najnowsze wydanie książki „Praktyczny przewodnik po MSSF”.

Dodatkowe informacje

Konferencja była bezpłatna. Udział w niej mogli wziąć tylko przedstawiciele spółek giełdowych należących do SEG oraz klienci Deloitte.
12:00 - 12:15
Rejestracja gości i kawa powitalna
12:15 - 12:25
Otwarcie konferencji
12:25 - 12:35
Co się zmienia w standardach w 2015 roku?
Monika Jakubczyk Partner w Dziale Audit & Assurance, Deloitte
12:35 - 13:05
Zalecenia ESMA odnośnie rozliczeń transakcji połączeń jednostek gospodarczych - MSSF 3
 • Wartości niematerialne i zobowiązania warunkowe
 • Płatności warunkowe
 • Zobowiązania do wykupu
 • Korekty wyceny aktywów netto w okresie rozliczenia
Monika Jakubczyk Partner w Dziale Audit & Assurance, Deloitte
13:05 - 13:25
MSSF 12 "Ujawnienia na temat zaangażowania w inne jednostki"
 • Założenia i osądy odnośnie stopnia kontroli nad inwestycją
 • Udziały niedające kontroli w jednostkach zależnych
 • Wspólne przedsięwzięcia i jednostki stowarzyszone
 • Niekonsolidowane jednostki strukturyzowane
Przemysław Zawadzki Partner Associate w Dziale Audit & Assurance, Zespół ds. Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej Deloitte
13:25 - 14:05
MSSF 13 - problemy wdrożeniowe
 • Akcje notowane na aktywnych rynkach - cena kupna/sprzedaży
 • Wycena wartości godziwej zobowiązań z tytułu instrumentów pochodnych
 • Jednostka obrachunkowa dla potrzeb wyceny wartości godziwej inwestycji w spółki zależne, współzależne i stowarzyszone
 • Wymagane ujawnienia
Marcin Samolik Biegły Rewident, Starszy Menedżer Audit & Assurance, Zespół ds. Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, Deloitte
14:05 - 14:20
Przerwa kawowa
14:20 - 14:50
MSSF 9 - wersja ostateczna standardu i przygotowanie do wdrożenia
 • Klasyfikacja i pomiar - nowe podejście do ujmowania aktywów finansowych
 • Utrata wartości - przejście z modelu straty poniesionej do modelu straty oczekiwanej
 • Rachunkowość zabezpieczeń - nowe możliwości stosowania rachunkowości zabezpieczeń
 • Przygotowanie do wdrożenia MSSF 9:

- wyzwania dla przedsiębiorstw i podmiotów sektora finansowego

- aspekty praktyczne

Krzysztof Supera Starszy Menedżer, Zespół ds. MSSF, Deloitte
14:50 - 15:20
Wyzwania w procesie raportowania po przejęciu
 • Zmiany w strukturze grup kapitałowych a proces raportowania
 • Oczekiwania od działów finansowych vs. ryzyko błędów
 • Wnioski z badania Deloitte w zakresie szybkiego zamknięcia (Fast Close)
 • Optymalizacja procesu zamknięcia i raportowania
 • Dobre praktyki dotyczące sprawozdawczości grup kapitałowych
Adam Czechanowski Partner Associate, Zespół Audit Advisory, Deloitte
15:20 - 15:55
Istotne zmiany w CIT od 2015 roku
 • Zmiany w sposobie wyliczania niedostatecznej kapitalizacji i ich wpływ na kapitały spółek
 • Opodatkowanie dywidendy rzeczowej i świadczeń niepieniężnych
 • CFC - opodatkowanie kontrolowanych spółek zagranicznych
Aleksander Kot Starszy Menedżer w dziale doradztwa podatkowego Deloitte
15:55 - 16:25
Lunch

Organizatorzy
Partner
Patroni Medialni

Agata Bednarczyk
Kontakt ws. Wydarzenia

Agata Bednarczyk

Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 501 188 438

e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

Joanna Bielecka

Joanna Bielecka

Manager ds. Komunikacji z Emitentem Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Kontakt w sprawie członkostwa w SEG

tel.: (22) 826 26 89

e-mail: joanna.bielecka@seg.org.pl

Data aktualizacji: 2021-06-30

Zobacz również:

Szybkie menu