Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Nowe regulacje w zakresie badania i publikacji sprawozdań finansowych
Termin:

22.04.2009

Miejsce:

Warszawa

Program:

Udział:

Fizycznie

W dniu 22 kwietnia 2009 roku, odbyło się seminarium pt. "Nowe regulacje w zakresie badania i publikacji sprawozdań finansowych", organizowane przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wraz z Giełdą Papierów Wartościowych, pod patronatem merytorycznym PKF Consult Sp. z o.o.

Dodatkowa informacja

Seminarium przeznaczone wyłącznie dla Członków SEG.
11:00 - 11:30
Powitalna kawa
11:30 - 11:40
Otwarcie seminarium
Ewa Jakubczyk-Cały Prezes Zarządu, Biegły Rewident, PKF Consult
Beata Stelmach Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
11:40 - 12:20
Obecne regulacje oraz zmiany regulacji od 2009 roku wynikające z implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego WE/43/2006, badanie sprawozdań spółek publicznych transgranicznych grup kapit
 • zadania komitetów audytu, wymogi w stosunku do niezależnych członków komitetu, odpowiedzialność
 • wybór audytora, rotacje audytora, zmiana audytora a kontrola nadzoru publicznego
 • nadzór publiczny
 • transparentność firm audytorskich
 • odpowiedzialność za sprawozdawczość i za badanie sprawozdań grup kapitałowych
Ewa Jakubczyk-Cały Prezes Zarządu, Biegły Rewident, PKF Consult
12:20 - 13:00
Zadania i komunikacja audytora za spółką i jej otoczeniem
 • zastosowanie międzynarodowych standardów rewizji
 • obowiązki udostępnienia danych i oświadczeń kierownictwa
 • obowiązki informowania o nieprawidłowościach
 • rachunkowość kreatywna


Małgorzata Szymańska Wiceprezes Zarządu PKF Audyt Sp. z o.o.
13:00 - 13:10
Przerwa kawowa
13:10 - 13:50
Rozszerzenie zakresu badania
 • badanie sprawozdania finansowego
 • badanie oświadczeń zarządu w zakresie kontroli wewnętrznej i ryzyka obciążającego spółkę
 • badanie kontynuacji działalności

Małgorzata Szymańska Wiceprezes Zarządu PKF Audyt Sp. z o.o.
13:50 - 14:30
Interpretacja i ocena sprawozdania finansowego przez radę nadzorczą i walne zgromadzenie
Małgorzata Szymańska Wiceprezes Zarządu PKF Audyt Sp. z o.o.
14:30 - 15:00
Lunch
15:00 - 15:40
Odpowiedzialność za sprawozdawczość
Ewa Jakubczyk-Cały Prezes Zarządu, Biegły Rewident, PKF Consult
15:40 - 16:20
Programy prac rady nadzorczej i komitetu audytu
Ewa Jakubczyk-Cały Prezes Zarządu, Biegły Rewident, PKF Consult
16:20 - 16:30
Zakończenie seminarium
Zdjecie prelegenta Ewa Jakubczyk-Cały

Prezes Zarządu, Biegły Rewident, PKF Consult

Zdjecie prelegenta Beata Stelmach

Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Zdjecie prelegenta Małgorzata Szymańska

Wiceprezes Zarządu PKF Audyt Sp. z o.o.

Patron Merytoryczny

Data aktualizacji: 2021-07-04

Zobacz również:

Szybkie menu