Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Powództwa grupowe jako nowe ryzyko funkcjonowania spółek publicznych - RELACJA Z SEMINARIUM
Termin:

09.06.2010

Miejsce:

Sala Notowań warszawskiej GPW

Program:

Program dostępny wkrótce

Udział:

Fizycznie

9 czerwca 2010 roku w Sali Notowań warszawskiej GPW odbyło się seminarium "Powództwa grupowe jako nowe ryzyko funkcjonowania spółek publicznych", zorganizowane przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz CMS Cameron McKenna.

Seminarium dotyczyło możliwych skutków prawnych oraz społeczno-gospodarczych wejścia w życie w lipcu bieżącego roku przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym („Ustawa”). Wejście w życie przepisów Ustawy stanowić będzie rewolucyjną zmianę w zakresie postępowania cywilnego, umożliwiając nieograniczonej liczbie osób tworzenia grupy i składania powództwa w celu zbiorowego dochodzenia swoich roszczeń.

Celem seminarium było omówienie podstawowych założeń postępowania grupowego uregulowanego w Ustawie oraz skutków jej wejścia w życie z punktu widzenia spółek publicznych dopuszczonych do obrotu w Polsce, zwłaszcza w świetle ciążących na nich obowiązków informacyjnych.

Seminarium, z uwagi na fakt, że było adresowane do prawników pracujących w spółkach publicznych, skupione zostało przede wszystkim na zagadnieniach praktycznych, w tym analizie przykładowej sprawy (tak zwane „case study”), która mogłaby przybrać postać powództwa grupowego wniesionego przez inwestorów giełdowych przeciwko emitentowi z tytułu szkód poniesionych przez nich w następstwie naruszenia przez emitenta obowiązków informacyjnych.

Relacje wideo z seminarium "Powództwa grupowe (...)" udostępniamy w kanale SEG na portalu www.inwestorTV.pl

Dodatkowa informacja

Seminarium było adresowane do członków SEG oraz spółek przygotowujących się do debiutu na giełdzie.
Organizatorzy
Patroni Medialni

Data aktualizacji: 2021-07-29

Zobacz również:

Szybkie menu