Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Relacje Inwestorskie i Forum Akcjonariat
Termin:

24.11.2005

25.11.2005

Miejsce:

Zakopane

Program:

Program dostępny wkrótce

Udział:

Fizycznie

Patronat SEG nad konferencją nt Relacji Inwestorskich i Forum Akcjonariat, organizowany przez GPW i SII

Forum Relacje Inwestorskie 

W dniu 24 listopada 2005 r. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wspólnie z Gazetą Giełdy Parkiet i Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie organizować będzie konferencję poświęconą budowaniu relacji inwestorskich z akcjonariuszami indywidualnymi.
Projekt odbędzie się w sali notowań GPW w Warszawie.
Adresatami spotkania będą przede wszystkim przedstawiciele polskich spółek publicznych (zarządy, działy relacji inwestorskich) jak również agencje PR zajmujące się obsługą relacji inwestorskich w spółkach.
Realizacja projektu jest motywowana przede wszystkim niską oceną przez inwestorów indywidualnych poziomu relacji inwestorskich do nich skierowanych. Z drugiej strony przedstawiciele emitentów wskazują utrudnienia w komunikacji z akcjonariuszami mniejszościowymi ze względu na ich duże rozproszenie, niską aktywność oraz brak wypracowanych form działań skierowanych właśnie do tej grupy uczestników rynku. Głównym zadaniem konferencji będzie diagnoza obecnego stanu poziomu IR, przytoczenie przykładów z rynków zachodnich oraz dyskusja na temat ich skutecznej implementacji na polskiej giełdzie. Na program seminarium składać się będą ponadto bloki tematyczne poświęcone m.in. komunikacji z akcjonariuszami w sytuacji kryzysowej, wpływowi skutecznie prowadzonych relacji inwestorskich na wycenę spółki.

Forum Akcjonariat

W dniu 25 listopada br. Giełda Papierów Wartościowych wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych organizuje kolejną edycję Forum Akcjonariat - pierwsze dwie miały miejsce w 2003 i 2004 r. w Zakopanem. Projekt będzie trwał jeden dzień (w godz. 10.00 - 18.00) w Warszawie w budynku GPW (Centrum Giełdowe) i będzie miał formułę targów, adresowanych do inwestorów giełdowych.
W listopadowej edycji planowany jest udział ok. 40-50 spółek giełdowych i ok. 1000 inwestorów. Każda z uczestniczących w Forum spółek będzie miała zagwarantowane własne stanowisko informacyjne na parterze Centrum Giełdowego i tam będzie odbywała się większa cześć projektu. Głównym założeniem Forum jest możliwość bezpośredniego kontaktu aktywnych inwestorów giełdowych z całego kraju z przedstawicielami działów IR w ciągu jednego dnia trwania projektu. Ta forma komunikacji z akcjonariuszami powoli zebrać spółce wiele cennych informacji na temat swojej działalności, a w szczególności prowadzonej polityki informacyjnej względem inwestorów indywidualnych. Jednocześnie udział spółki w imprezie zagwarantuje aktywnym inwestorom możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami spółek giełdowych. Równolegle na sali notowań GPW, niezależnie od przygotowanych stoisk informacyjnych odbywać się będą 20 minutowe prezentacje spółek dla inwestorów.

Data aktualizacji: 2021-07-12

Zobacz również:

Szybkie menu