Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Ryzyko sprawozdawczości w okresie kryzysu
Termin:

18.03.2009

Miejsce:

Warszawa

Program:

Udział:

Fizycznie

W dniu 18 marca 2009 roku odbyło się seminarium pt. "Ryzyka sprawozdawczości w okresie kryzysu - sporządzenie sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego za 2008 rok", organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wraz z Giełdą Papierów Wartościowych, pod patronatem merytorycznym PKF Consult Sp. z o.o.

Dodatkowa informacja

Seminarium było przeznaczone dla członków SEG.

11:00 - 11:30
Powitalna kawa
11:30 - 11:40
Otwarcie seminarium
Ewa Jakubczyk-Cały Prezes Zarządu, Biegły Rewident, PKF Consult
Beata Stelmach Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Ludwik Sobolewski Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA
11:40 - 00:25
Symptomy kryzysu w spółce - wpływ na sprawozdawczość finansową
Ewa Jakubczyk-Cały Prezes Zarządu, Biegły Rewident, PKF Consult
12:25 - 12:35
Przerwa kawowa
12:35 - 14:10
Sprawozdawczość spółek

Zakres sprawozdawczości

 • wprowadzenie i polityka rachunkowości
 • bilans
 • rachunek zysków i strat
 • rachunek przepływów pieniężnych
 • zestawienie zmian w kapitale własnym
 • noty objaśniające

Podstawowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych


Interpretacja i ocena sprawozdania finansowego

Dylematy oceny sprawozdawczości

 • Polityka rachunkowości
 • Oświadczenia zarządu spółki i ich rola w ocenie
 • Współpraca organów spółek z audytorem

 Małgorzata Szymańska, Wiceprezes Zarządu, PKF Audyt Sp. z o.o.

14:10 - 14:45
Lunch
14:45 - 16:15
Dylematy oceny sprawozdawczości – rodzaje opinii audytora c.d.
 • Oszustwa i rachunkowość kreatywna
 • Zagadnienia kontynuacji działalności


Zadania audytora w zakresie sprawozdawczości

 • Zasady wyboru audytora, zmiana audytora, rotacja audytorów
 • Jak czytać opinię i raport audytora 


Zadania i odpowiedzialność organów spółek za sprawozdawczość w 2009 roku – regulacje ustawy o rachunkowości, KSH oraz Dyrektywy WE/43/2006


Ewa Jakubczyk-Cały Prezes Zarządu, Biegły Rewident, PKF Consult
16:15 - 16:25
Zakończenie seminarium
Zdjecie prelegenta Ewa Jakubczyk-Cały

Prezes Zarządu, Biegły Rewident, PKF Consult

Zdjecie prelegenta Beata Stelmach

Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Zdjecie prelegenta Ludwik Sobolewski

Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA

Patron Merytoryczny

Data aktualizacji: 2021-07-04

Zobacz również:

Szybkie menu