Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Zmiany w ujmowaniu połączeń jednostek gospodarczych - aspekty istotne dla spółek Giełdowych
Termin:

13.10.2010

Miejsce:

Sala Notowań, GPW, ul. Książęca 4, w Warszawie

Program:

Program dostępny wkrótce

Udział:

Fizycznie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Deloitte miały przyjemność zaprosić na konferencję „Zmiany w ujmowaniu połączeń jednostek gospodarczych – aspekty istotne dla spółek Giełdowych. Aktualizacja MSSF3 „Połączenia jednostek gospodarczych” oraz MSR27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe”, która odbyło się w dniu  13 października 2010 r., na Sali Notowań, GPW, ul. Książęca 4, w Warszawie.

Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości wydała zaktualizowany MSSF 3    „Połączenia jednostek gospodarczych” oraz zaktualizowany MSR 27 „Skonsolidowane    i jednostkowe sprawozdania finansowe”. Tym samym zakończona została faza II projektu dotyczącego łączenia i konsolidacji jednostek, co stanowiło jednocześnie ważny element ujednolicenia międzynarodowych (MSR) i amerykańskich (US GAAP) standardów rachunkowości.
  
Zaktualizowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości standardy MSSF 3  „Połączenia jednostek gospodarczych” oraz MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe” będą miały istotny wpływ na rachunkowość przedsiębiorstw. Właściwe rozliczenie transakcji połączeń jednostek gospodarczych może mieć bowiem kluczowe znaczenie dla podmiotu przejmującego i grupy kapitałowej, którą tworzy nie tylko na moment przejęcia, ale również będzie istotnie kształtować wyniki grupy kapitałowej w okresach po akwizycji.
Znowelizowany MSSF3 (2008) zawiera szereg zasadniczych zmian w stosunku do swojej poprzedniej wersji, o których należy koniecznie wiedzieć jeszcze przed rozpoczęciem procesu akwizycji.
 
Podczas konferencji eksperci firmy Deloitte omówili aspekty rozliczania transakcji połączeń istotne dla spółek będących stronami transakcji, takie jak m.in.:

  • nowe wytyczne do wyceny dających się wyodrębnić aktywów  i zobowiązań jednostki przejmowanej
  • identyfikację wartości niematerialnych w kontekście specyfiki danego sektora i firmy
  • ustalenie ceny nabycia zwłaszcza w przypadkach złożonej konstrukcji ceny
  • konsekwencje poakwizycyjne rozliczenia transakcji
  • aspekty podatkowe przejęć.

Udział w konferencji był bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, decydowała kolejność zgłoszeń.

Dodatkowa informacja

Konferencja skierowana była do dyrektorów finansowych, członków zarządów odpowiedzialnych za finanse i rachunkowość, głównych księgowych, przedstawicieli działów prawnych i finansowych. W wydarzeniu mogli brać udział członkowie SEG oraz klienci Deloitte.
Organizatorzy

Agata Bednarczyk
Kontakt ws. Wydarzenia

Agata Bednarczyk

Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 501 188 438

e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

Data aktualizacji: 2021-07-29

Zobacz również:

Szybkie menu