Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Cykl webinariów X FC - Zasady obiegu, udostępniania oraz ochrony informacji poufnych
Termin:

16.12.2020

Miejsce:

online

Program:

Udział:

Online

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Capital Market Solutions Group mieli przyjemność zaprosić na spotkanie w ramach cyklu webinariów X FC "Zasady obiegu, udostępniania oraz ochrony informacji poufnych", które odbyło się 16 grudnia 2020 roku w godz. 10:00-11:30.

Mając na uwadze duże zapotrzebowanie rynku kapitałowego oraz inwestorów na informacje pochodzące od emitentów, ci ostatni koncentrują się głównie na trudnych kwestiach związanych z identyfikacją oraz przekazywaniem do wiadomości publicznej informacji poufnych. Poniekąd odbywa się to również z uwagi na wysoki wymiar kar, jakie mogą być nałożone w przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych w tym zakresie. Tymczasem obok obowiązków informacyjnych jest jeszcze inny wymiar związany z informacjami poufnymi, a mianowicie dotyczący zasad udostępnia informacji poufnych oraz innych informacji wrażliwych przed ich publikacją kontrahentom biznesowym, organom, instytucjom, głównym akcjonariuszom, pracownikom, doradcom, usługobiorcom. W wielu przypadkach jest to konieczne i praktykowane. Mało kto na co dzień jednak pamięta, że złamanie zasad związanych z obiegiem informacji poufnych w ramach ww. relacji, w szczególności ujawnienie informacji poufnej osobom nieuprawnionym, zagrożone jest sankcjami znacznie bardziej dotkliwymi, niż tymi wynikającymi z wadliwej publikacji informacji poufnych, mówimy bowiem o potencjalnymi przestępstwie, w skrajnym przypadku o ryzyku kary pozbawienia wolności. 

Biorąc pod uwagę powyższe, webinarium zostało poświęcone ważnym wymogom Rozporządzenia MAR związanym z obiegiem i ochroną informacji poufnych.

W jego ramach zostały omówione:


 • Zasady obiegu i ochrony informacji poufnych
 • Ograniczenia w obiegu informacji poufnych związanych z opóźnianiem informacji poufnych
 • Prawidłowe prowadzenie list dostępu insiderów do informacji poufnych

Dodatkowe informacje

Wydarzenie skierowane było do osób wyznaczonych w spółce do sporządzania i publikacji raportów bieżących i okresowych, jak również monitoringu oraz zapewnienia właściwego przepływu informacji podlegających raportowaniu.

Zaświadczenie

Zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu, ze wskazaniem czasu trwania wydarzenia, wystawiane będą na prośbę uczestnika, według procedury. Zobacz więcej
10:00 - 10:05
Otwarcie webinarium

Magdalena Raczek-Kołodyńska Wiceprezeska Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
10:05 - 10:35
Zasady obiegu i ochrony informacji poufnych
 • Omówienie głównych zasad związanych z obiegiem o ochroną informacji
 • Kwalifikacja osób i podmiotów uprawnionych do legalnego otrzymywania informacji poufnych,
 • Współpraca emitentów z organami, urzędami oraz instytucjami finansowymi
 • Zakres uprawnień w relacjach biznesowych do przekazywania informacji wrażliwych przed ich publikacją
 • Status kluczowych oraz mniejszościowych akcjonariuszy
 • Obieg informacji pomiędzy Zarządem i Radą Nadzorczą – dopuszczalność przekazywania informacji poszczególnym członkom organów
 • Które kategorie doradców mogą otrzymywać informacje oraz na jakim etapie
Paweł Małkiński Prezes Zarządu, Capital Market Solutions Group
Robert Wąchała Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
10:35 - 11:10
Ograniczenia w obiegu informacji poufnych związanych z opóźnianiem informacji poufnych
 • Omówienia zasad stosowania podstawowych przesłanek opóźnienia
 • Kiedy wyłączona jest przesłanka możliwości dochowania informacji w poufności
 • Kiedy brak informacji opóźnionej wprowadza w błąd
 • Zakres obiegu informacji opóźnionej
 • Środki ochrony informacji opóźnionej
Paweł Małkiński Prezes Zarządu, Capital Market Solutions Group
Robert Wąchała Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
11:10 - 11:25
Prawidłowe prowadzenie list dostępu insiderów do informacji poufnych
 • Podstawowe zasady prowadzenia sekcji stałej oraz zmiennych listy dostępu
 • Omówienie wybranych zagadnień szczególnych dotyczących z kwalifikacją wpisu na listę dostępu określonych osób spoza przedsiębiorstwa emitenta (pracownicy spółki zależnej, pracownicy banku, doradcy, pracownicy podmiotu, z którym prowadzimy negocjację oraz doradcy takiego podmiotu, etc.)
 • Moment tworzenia sekcji zmiennej listy dostępu
 • Aktualizacja danych na liście
 • Forma prowadzenia listy dostępu
Paweł Małkiński Prezes Zarządu, Capital Market Solutions Group
Magdalena Raczek-Kołodyńska Wiceprezeska Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
11:25 - 11:30
Zamknięcie webinarium
Magdalena Raczek-Kołodyńska Wiceprezeska Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Zdjecie prelegenta Magdalena Raczek-Kołodyńska

Wiceprezeska Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Zdjecie prelegenta Paweł Małkiński

Prezes Zarządu, Capital Market Solutions Group

Zdjecie prelegenta Robert Wąchała

Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Organizatorzy
Patroni Medialni

Magdalena Cieciura
Kontakt ws. Członkostwa w SEG

Magdalena Cieciura

Specjalista ds. Współpracy z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 512 588 425

e-mail: magdalena.cieciura@seg.org.pl

Oliwia Olak

Oliwia Olak

Młodszy specjalista ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 502 545 550

e-mail: oliwia.olak@seg.org.pl

Data aktualizacji: 2021-08-23

Zobacz również:

Szybkie menu