Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Konferencja o dostępności danych finansowych
Termin:

14.06.2007

Miejsce:

Sala Notowań warszawskiej GPW, ul. Książęca 4

Program:

Udział:

Fizycznie

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Stowarzyszenie „XBRL Polska” zapraszają na konferencję „Dostępność danych finansowych na polskim rynku kapitałowym”, która odbędzie się 14 czerwca 2007 roku w Sali Notowań GPW.

Konferencja poświęcona jest omówieniu aktualnej sytuacji w zakresie sprawozdawczości finansowej na polskim rynku kapitałowego. Kwestia dostępności danych finansowych, będąca głównym tematem konferencji, przedstawiona zostanie z kilku punktów widzenia: nadzorcy rynku kapitałowego, analityka inwestycyjnego, jak również biegłego rewidenta. Zasygnalizowane przez prelegentów problemy związane z procesem publikowania i analizy danych finansowych skonfrontowane zostaną z dostępnymi rozwiązaniami poprawiającymi przejrzystość publikowanych informacji.

Patronat honorowy nad konferencją objęła Komisja Nadzoru Finansowego


W założeniach organizatorów konferencja jest początkiem publicznej debaty na temat poprawy atrakcyjności polskiego rynku kapitałowego. Poprawę te można wypracować dzięki zastosowaniu jednolitych standardów wymiany danych,  większej przejrzystość publikowanych raportów. Efektem wprowadzenia standardowych formatów wymiany danych finansowych ma być łatwiejsza dostępność publikowanych przez emitentów informacji dotyczących między innymi sytuacji finansowej.

Konferencja skierowana jest do wszystkich uczestników rynku kapitałowego, w szczególności do:

  • przedstawicieli spółek giełdowych,
  • analityków i doradców inwestycyjnych,
  • przedstawicieli towarzystw funduszy inwestycyjnych, otwartych funduszy emerytalnych, towarzystw ubezpieczeniowych.

Dodatkowe informacje

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie go pod podanym w nim adresem.
12:00 - 12:30
Uroczyste rozpoczęcie konferencji
Marcin Gomoła – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
Beata Stelmach Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Ludwik Sobolewski Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA
12:30 - 13:00
Doświadczenia KNF w zakresie dostępności danych finansowych opartych na MSSF
Ewa Dudkowska Dyrektor Departamentu Instrumentów Finansowych, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
13:00 - 13:30
Dostępność danych finansowych opartych na MSSF z perspektywy audytora
Robert de Virion – Partner KPMG
13:30 - 13:50
Przerwa kawowa
13:50 - 14:20
Dostępność danych finansowych opartych na MSSF z perspektywy analityka i inwestora
Adam Ruciński – Prezes Zarządu, Ruciński i Wspólnicy, Kancelaria Audytorów i Doradców
14:20 - 14:50
Standardy wymiany danych w sektorze ubezpieczeń
dr Stefan Szyszko – Główny Informatyk Polskiej Izby Ubezpieczeń
14:50 - 15:10
Przerwa kawowa
15:40 - 16:20
Praktyczne zastosowanie taksonomii XBRL jako jednolitego formatu przesyłu i prezentacji sprawozdaniach finansowych opartych na MSSF
Michał Piechocki – Członek grupy ds. XBRL, International Accounting Standards Committee Foundation
16:20 - 16:40
Podsumowanie konferencji
Adam Maciejewski Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Zdjecie prelegenta Beata Stelmach

Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Zdjecie prelegenta Ludwik Sobolewski

Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA

Zdjecie prelegenta Ewa Dudkowska

Dyrektor Departamentu Instrumentów Finansowych, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Zdjecie prelegenta Adam Maciejewski

Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Patroni Medialni

Data aktualizacji: 2021-07-04

Zobacz również:

Szybkie menu