Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Konferencja regionalna SEG: Poznań 2019
Termin:

29.10.2019

Miejsce:

Hotel Blow Up Hall 5050 (Stary Browar), Sala Słodownia na poziomie +2 (ul. Kościuszki 42, Poznań)

Program:

Udział:

Fizycznie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Capital Market Solutions Group mieli przyjemność zaprosić na "Konferencję regionalną SEG: Poznań", która odbyła się 29 października 2019 rokuHotelu Blow Up Hall 5050 (Stary Browar), Sala Słodownia na poziomie +2 (ul. Kościuszki 42, Poznań).

W pierwszej części spotkania prelegenci omówili praktykę nadzorczą MAR (zmiany organizacyjne i funkcjonalne UKNF; postępowania i sankcje administracyjne; czynniki wpływające na wysokość sankcji) oraz trudne informacje poufne (negocjacje kontraktu; finansowa informacja poufna; proces decyzyjny w grupie kapitałowej).

W dalszej kolejności zaproszeni eksperci zaprezentowali nowe zasady oferowania (proces emisji obligacji; wyjątki prospektowe; crowdfunding), a następnie dyskutować będą na temat ujawnień w zakresie klimatu, a dostęp do źródeł finansowania (Wytyczne KE dot. zagadnień klimatu; klasyfikacja działalności zrównoważonej i niezrównoważonej; biznesowe implikacje nowych regulacji).

Trzecia część konferencji rozpoczęła się debatą dotyczącą nowych ujawnień wynikających z dyrektywy o prawach akcjonariusza (polityka wynagrodzeń; raportowanie transakcji z podmiotami powiązanymi; dostęp do struktury akcjonariatu). Na koniec zajmowaliśmy się problematyką związaną z odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych (zakres odpowiedzialności podmiotu zbiorowego; staranność w wyborze i staranność w nadzorze; środki zapobiegawcze i sankcje).

Dodatkowe informacje

Wydarzenie skierowane było do działów relacji inwestorskich i działów prawnych, a także członków zarządu spółek giełdowych.

Pozostałe konferencje regionalne SEG:

Warszawa - 25 września br. - więcej o konferencji na stronie SEG
Kraków - 8 października br. - więcej o konferencji na stronie SEG
Wrocław - 10 października br. - więcej o konferencji na stronie SEG
Gdańska - 15 października br. - więcej o konferencji na stronie SEG

W przypadku zainteresowanie podobnymi wydarzeniami w innych częściach kraju, prosimy o kontakt z biurem SEG
10:40 - 10:55
Rejestracja uczestników i kawa powitalna
10:55 - 11:00
Otwarcie konferencji
Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Paweł Małkiński Prezes Zarządu, Capital Market Solutions Group
11:00 - 11:30
Praktyka nadzorcza MAR
 • Zmiany organizacyjne i funkcjonalne UKNF
 • Postępowania i sankcje administracyjne
 • Czynniki wpływające na wysokość sankcji
Paweł Małkiński Prezes Zarządu, Capital Market Solutions Group
Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Robert Wąchała Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
11:30 - 12:00
Trudne informacje poufne
 • Negocjacje kontraktu
 • Finansowa informacja poufna
 • Proces decyzyjny w grupie kapitałowej
Piotr Biernacki Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju
Paweł Małkiński Prezes Zarządu, Capital Market Solutions Group
Robert Wąchała Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
12:00 - 12:30
Przerwa kawowa
12:30 - 13:00
Nowe zasady oferowania
 • Proces emisji obligacji
 • Wyjątki prospektowe
 • Crowdfunding
Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Paweł Małkiński Prezes Zarządu, Capital Market Solutions Group
13:00 - 13:30
Ujawnienia w zakresie klimatu a dostęp do źródeł finansowania
 • Wytyczne KE dot. zagadnień klimatu
 • Klasyfikacja działalności zrównoważonej i niezrównoważonej
 • Biznesowe implikacje nowych regulacji
Paweł Małkiński Prezes Zarządu, Capital Market Solutions Group
Piotr Biernacki Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju
13:30 - 14:00
Przerwa kawowa
14:00 - 14:30
Nowe ujawnienia wynikające z dyrektywy o prawach akcjonariusza
 • Polityka wynagrodzeń (efektywne wypracowanie polityki, wdrożenie, potencjalna odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej)
 • Raportowanie transakcji z podmiotami powiązanymi (wdrożenie nowych regulacji, skutki potencjalnych naruszeń)
 • Dostęp do struktury akcjonariatu
Piotr Biernacki Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju
Paweł Małkiński Prezes Zarządu, Capital Market Solutions Group
14:30 - 15:00
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych
 • Zakres odpowiedzialności podmiotu zbiorowego
 • Staranność w wyborze i staranność w nadzorze
 • Środki zapobiegawcze i sankcje
Paweł Małkiński Prezes Zarządu, Capital Market Solutions Group
Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Zdjecie prelegenta Mirosław Kachniewski

Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Zdjecie prelegenta Paweł Małkiński

Prezes Zarządu, Capital Market Solutions Group

Zdjecie prelegenta Robert Wąchała

Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Zdjecie prelegenta Piotr Biernacki

Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju

Organizatorzy

Magdalena Cieciura
Kontakt ws. Członkostwa w SEG

Magdalena Cieciura

Specjalista ds. Współpracy z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 512 588 425

e-mail: magdalena.cieciura@seg.org.pl

Anna Grałek

Anna Grałek

Specjalista ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 502 545 550

e-mail: agralek@seg.org.pl

Data aktualizacji: 2021-08-25

Zobacz również:

Szybkie menu