Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Kongres Rynku Kapitałowego 2013
Termin:

18.11.2013

Miejsce:

Aula Rady Wydziału, Wydział Zarządzania UW, ul. Szturmowa

Program:

Udział:

Fizycznie

W dniu 18 listopada 2013 roku Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych i KDPW_CCP zorganizowali po raz drugi „KONGRES RYNKU KAPITAŁOWEGO. Doroczne spotkanie praktyków finansowych ze środowiskiem naukowym”. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych było Partnerem Merytorycznym wydarzenia.

Główną ideą Kongresu było upowszechnianie specjalistycznej wiedzy o rynku kapitałowym, perspektywach jego rozwoju oraz kluczowych instytucjach infrastruktury w środowisku naukowym, a także umocnienie relacji pomiędzy praktykami rynku kapitałowego a środowiskiem akademickim.

Tematyka konferencji koncentrowała się wokół bieżących problemów rynku kapitałowego, planów i perspektyw w zakresie implementacji nowych regulacji, produktów i usług dla inwestorów i emitentów. Podczas Kongresu omówione zostały także nowe rozwiązania technologiczne wspierające rozwój rynku kapitałowego w zakresie obrotu, rozliczeń i komunikacji.

W ramach Kongresu zorganizowany został konkurs na referat naukowy, którego celem był przegląd i podsumowanie aktualnych wyników badań dotyczących rynku kapitałowego. W konkursie udział mogli wziąć doktoranci i pracownicy naukowi wyższych uczelni i instytucji naukowych zajmujący się dziedziną objętą zakresem tematycznym konferencji.

Udział w kongresie był bezpłatny.

Podczas uroczystej kolacji, która odbyła się na zakończenie Kongresu w dniu 18 listopada br. nastąpiło wręczenie nagród dla autorów najlepszych referatów.

Laureaci
Więcej informacji o Kongresie

Zapraszamy za rok! 

10:30 - 11:00
Rejestracja uczestników, kawa powitalna
11:00 - 11:10
Powitanie
Prof. dr hab. Jan Turyna Dziekan Wydziału Zarządzania UW
11:10 - 11:20
Wystąpienie otwierając
Andrzej Jakubiak Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
11:20 - 11:40
Prezentacja Organizatora, Wpływ regulacji UE na kształt polskiego rynku kapitałowego
Iwona Sroka Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) oraz KDPW_CCP
11:40 - 12:00
Prezentacja Patrona Honorowego, Unia bankowa – konsekwencje dla polskiego sektora finansowego
Małgorzata Zaleska Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
12:00 - 12:40
Obiad
12:40 - 13:00
UTP – nowy system transakcyjny GPW – budowa potencjału wzrostu polskiego rynku
Izabela Olszewska Dyrektor Pionu Rozwoju Rynku, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
13:00 - 13:20
Nowe instrumenty oferowane przez GPW
Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW
13:20 - 13:40
Interoperability jako nowy trend wśród paneuropejskich izb rozliczeniowych
Marcin Truchanowicz Dyrektor Zarządzający KDPW_CCP
13:40 - 14:00
Rozwój usługi rozliczania derywatów z rynku międzybankowego
Żaneta Skorupska-Świrska Zastępca Dyrektora Zarządzającego KDPW_CCP
14:00 - 14:20
Obowiązek raportowania kontraktów pochodnych do repozytorium transakcji
Sławomir Zając Dyrektor Działu Repozytorium Transakcji, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
14:20 - 14:40
Przerwa kawowa
14:40 - 15:00
Perspektywy koniunktury giełdowej i nowe trendy inwestycyjne na świecie (Analityk DM)
15:00 - 15:30
Wpływ międzynarodowych rynków na stabilność polskich funduszy inwestycyjnych
prof. Marcin Dyl Partner, KMD.Legal
15:30 - 16:00
Przyszłość polskiego systemu emerytalnego
Małgorzata Rudewicz p.o. Prezesa Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych
16:00 - 16:30
Atrakcyjność inwestycyjna polskich spółek giełdowych
Dariusz Witkowski Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Dyrektor ds. Regulacji, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
16:30 - 16:45
Podsumowanie referatów konkursowych
Prof. dr hab. Jan Turyna Dziekan Wydziału Zarządzania UW
16:45 - 17:00
Dyskusja na temat referatów z udziałem członków Kapituły Naukowej Konkursu
17:00 - 17:15
Podsumowanie i zakończenie Kongresu (Przedstawiciel UW i KDPW)
20:30 - 00:00
Uroczysta kolacja połączona z wręczaniem nagród dla autorów najlepszych referatów

Centrum Giełdowe, ul. Książęca


Organizatorzy
Patronat Honorowy
Partner Merytoryczny
Patroni Medialni

Dariusz Marszałek

Dariusz Marszałek

Szef Zespołu ds. Promocji i Marketingu
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA

tel.: 022 537 91 29 / 605 96 96 26

e-mail: dariusz.marszalek@kdpw.pl

Monika Przyborska

Monika Przyborska

Zespół ds. Promocji i Marketingu
KDPW SA

tel.: 022 537 91 44 / 606 97 63 92

e-mail: monika.przyborska@kdpw.pl

Alicja Fijałkowska

Alicja Fijałkowska

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski

tel.: 022 553 41 98

e-mail: konkurs_KRK@mail.wz.uw.edu.pl

Data aktualizacji: 2021-07-29

Zobacz również:

Szybkie menu