Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
V Kongres Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG- RELACJA
Termin:

05.06.2013

06.06.2013

Miejsce:

Hotel Ossa w Ossie k/Rawy Mazowieckiej

Program:

Udział:

Fizycznie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wraz z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, jak również kancelarią Dentons, GPW Media, Message, Polską Agencją Prasową oraz Unicomp-WZA i PKN ORLEN byli gospodarzami V Kongresu Relacji Inwestorskich SEG, który odbył się w dniach 5-6 czerwca 2013 roku w Hotelu OSSA, w Ossie, k. Rawy Mazowieckiej.

W tym roku podczas Kongresu omawiana była komunikacja spółek w sytuacji kryzysowej. Pierwszego dnia Kongresu dyskutowana była tematyka raportowania w sytuacji kryzysowej: zakresu i formy komunikacji oraz współpracy spółki z mediami. Omówiona była również ewolucja działów RI w spółkach oraz zaprezentowane zostały wyniki badań odnośnie komunikacji spółek w sytuacji kryzysowej.

Po części merytorycznej odbył się SEGbieg - bieg charytatywny Rynku Kapitałowego, z którego środki zostaną przekazane na rzecz młodej przedsiębiorczości.

Wieczorna Gala była okazją do nagrodzenia najlepszej polskiej spółki giełdowej oraz osoby najlepiej prowadzącej relacje inwestorskie według rankingu EXTEL EUROPE 2013.

Podczas uroczystej kolacji odbyła się również ceremonia wręczenia statuetek laureatom Konkursu Złota Strona Emitenta, Nagrody Specjalnej Ministra Skarbu Państwa i Nagrody Specjalnej GPW Media. Lista laureatów Konkursu dostępna jest na stronie www.zse.seg.org.pl.

Po części oficjalnej rozpoczęliśmy część integracyjną Kongresu, której uwieńczeniem była doskonała muzyka na żywo.

Drugiego dnia Kongresu odbyły warsztaty tematyczne poświęcone zagadnieniom podnoszenia jakości relacji inwestorskich. Przedstawione zostały także najczęstsze przypadki naruszania obowiązków informacyjnych przez spółki.

Dodatkowe Informacje

Kolejna, 6. edycja Kongresu Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG zaplanowana jest na 4-5 czerwca 2014 roku. Już dzisiaj serdecznie Państwa zapraszamy!


12:00 - 12:45
Rejestracja gości
12:45 - 13:30
Lunch
13:30 - 13:40
Otwarcie Kongresu
Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
13:40 - 14:25
Pożądany zakres raportowania w sytuacji kryzysowej
 • co to jest sytuacja kryzysowa?
 • czy raportować jak najwięcej, czy jak najmniej?
 • konsekwencje nadmiernej i niedostatecznej przejrzystości
Uczestnicy:
Aleksander Chłopecki, Radca Prawny, Prezes Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Fianansowego, współpracuje z Kancelarią Dentons
Maciej Danielewicz, Redaktor naczelny, Redakcja Ekonomiczna PAP
Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Agnieszka Stefanowicz-Barańska, Partner w Kancelarii Dentons, kieruje Zespołem Prawa Konkurencji, Regulacji i Handlu Międzynarodowego
14:25 - 14:50
Kapitalizacja spólki rodzi się w głowach inwestorów
Dariusz Grębosz Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, PKN ORLEN
14:50 - 15:15
Ewolucja działów RI w spólkach giełdowych
Steve Kelly Managing Director, Extel
15:15 - 15:45
Przerwa kawowa
15:45 - 16:10
Cyfrowa strategia spółki giełdowej w kontekście globalnym
Fabio Stefano Head of Digital Communication Strategies, Finmeccanica
Dario Mezzaqui Senior Consultant - Online Corporate Communication Message Sp. z o.o.
Panel Dyskusyjny
16:10 - 17:30
Spółki a media- komunikacja w sytuacji kryzysowej
 • czego media oczekująod spółek, a czego spółki od mediów?
 •  czy mozliwa jest współpraca wobec realizacji różnych celów?
 •  jak przygotować spółkę do komunikacji kryzysowej?
Uczestnicy:
Ewa Bałdyga, Wiceprezes Zarządu, Martis Consulting Sp. z o.o.
Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Roman Młodkowski, Dyrektor i Redaktor Naczelny, TVN CNBC
Lidia Sobańska, Członek Zarządu, Polska Agencja Prasowa
Mirosław Szczepański, Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
Marcin Zachowicz, Dyrektor Biura Komunikacji, Grupa LOTOS SA
Renata Żukowska, Prezes Zarządu, Instytut Rynku Kapitałowego- WSE Research SA
18:30 - 19:30
SEGbieg - bieg charytatywny rynku kapitałowego
20:00 - 00:00
Wieczorna Gala
 • Wręczenie nagród Extel Europe 2013
 • Ceremonia wreczenia statuetek laureatom Konkursu ZSE VI, Nagrody Specjalnej GPW Media oraz Nagrody Specjalnej Ministra Skarbu Państwa
 • Kolacja przy muzyce na żywo
08:00 - 08:45
Śniadanie SEG
09:00 - 10:30
I TURA warsztatów tematycznych
10:30 - 11:00
Przerwa kawowa
11:00 - 12:30
II TURA warsztatów tematycznych
12:30 - 13:30
Lunch
13:30 - 15:00
Sesja specjalna: Najczęstsze przypadki naruszeń obowiązkow informacyjnych przez spółki
Robert Wąchała Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Patronat Honorowy
Patron Merytoryczny
Patron Strategiczny
Partnerzy
Partner Technologiczny
Partner Biegu
Główny Partner Medialny
Patroni Medialni
Anna Wertenstein- Żuławska

Anna Wertenstein- Żuławska

Project Manager, Zespół Wsparcia RI i PR GPW Media

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • dobre paktyki spółek notowanych na GPW a praktyka
 • dlaczego dobra komunikacja chroni przed kryzysem?
 • jak napisać dobrą notatkę prasową?
Konrad Pawlak

Konrad Pawlak

Szef Redakcji, GPW Media

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • jak nas widzi kamera
 • setka- co to jest?
 • jak odpowiadać na pytanie, nie odpowiadając na nie?
Alberto Zambolin

Alberto Zambolin

Senior Consultant - Online Corporate Communication, Message Sp. z o.o. (tłumaczebie symultaniczne)

Życiorys

OPIS WARSZTATU

The transformation of corporate websites cannot under-estimate the simultaneous evolution of how content and company messages are conveyed.
Too often corporate websites have been the result of a collection of company material, such as brochures or financial reports, that were produced for different communication purposes and different “reading” situations.
Companies have now started recognizing the relevance of online content as a way to convey their brand, to build reputation and to establish new forms of relationship with their audience.
What do we really mean by web content?
Dario Mezzaqui

Dario Mezzaqui

Senior Consultant - Online Corporate Communication Message Sp. z o.o.

Życiorys
Zdzisław Mioduszewski

Zdzisław Mioduszewski

Kierownik Działu Emitenckiego i Notowań PAP Biznes

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • Disseminating relevant information through Polish Press Agency services and tools and reach international investors
 • Is English language often used for official reporting?
 • Driving investors who use online resources to their own corporate websites   
 • Making their content more appealing and attractive
 • Reaching investors through various digital channels
Marcin Pitura

Marcin Pitura

Managing Director, GES Poland

Życiorys
dr Robert Sroka

dr Robert Sroka

Dyrektor ds. Odpowiedzialnego Inwestowania na Europę Środkową w Abris Capital Partners. Członek Responsible Investment Roundtable Invest Europe.

Życiorys

OPIS WARSZTATU

Nowe obowiązki raportowania danych społecznych i środowiskowych w planowanej Dyrektywie
Parlamentu Europejskiego i Rady. Poznaj stopień przygotowania swojej spółki

Komisja Europejska publikując propozycję wniosku legislacyjnego zobowiązującego firmy do rozszerzenia ujawnianych informacji o dane społeczne i środowiskowe,  dała wyraźny sygnał, że przed raportowaniem danych pozafinansowych duże firmy, zwłaszcza spółki giełdowe, nie uciekną. Dlatego teżwarto zastanowić się, co zrobić, żeby ten obowiązek stał się szansą biznesową wzmacniającą wartość spółki na rynku i wpływającą na poprawę procesów wewnętrznych.

Warsztaty odbywają się w ramach projektu edukacyjnego „Analiza ESG spółek w Polsce”. Podczas pierwszej edycji projektu, która została zrealizowana w 2012 roku, z wszystkie spółki notowane na rynku głównym i alternatywnym NewConnect warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych zostały ocenione pod kątem poziomu raportowania danych pozafinansowych. Zainteresowane spółki mogły bezpłatnie zapoznać się z indywidulnymi wynikami oceny oraz podjąć dialog z analitykami

Podczas warsztatów zostaną omówione taki zagadnienia jak:

 • najważniejsze informacje na temat planowanej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
 • poziom ujawniania danych ESG (E – environment; S- social; G – governance) na polskim rynku kapitałowym na podstawie wyników pierwszej edycji projektu „Analiza ESG spółek w Polsce”
 • błędy najczęściej popełniane przy raportowaniu danych pozafinansowych i sposoby ich eliminacji
 • znaczenia danych pozafinansowych dla inwestorów
 • Dla każdej zainteresowanej spółki zostanie również przygotowany indywidualny raport o stopniu ujawniania danych pozafinansowych. Warsztaty będą okazją do zadania pytań na temat planowanej regulacji oraz indywidualnych konsultacji.
Wojciech Urbański

Wojciech Urbański

Monit 24.pl Sp. z o.o.

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • technologia monitorowania stron www
 • dostępność oraz szybkość ładowania się stron www jako istotny element komunikacji spółek z interesariuszami
 • czy badamy końcowy rezultat działania systemów IT?
 • czym jest CloudMonit?
 • monitoring a CSR

Agnieszka Kocińska

Agnieszka Kocińska

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 519 728 087

e-mail: agnieszka.kocinska@seg.org.pl

Data aktualizacji: 2021-06-25

Zobacz również:

Szybkie menu